Maturitní zkoušky – školní rok 2015/2016

Maturitní zkoušky – školní rok 2015/2016

Konzultační hodiny pro studenty maturitních ročníků

Jednotné schéma MZ – podzimní termín

Časový harmonogram MZ – podzimní termín

Orientační kalendář s nejdůležitějšími termíny podzimního zkušebního období

Sděleni MŠMT – termíny společné části MZ – podzim 2016

Sděleni MŠMT k JZZ – podzim 2016

Časový rozvrh ústních  MZ

Časový rozvrh obhajob závěrečných maturitních prací – podzim 2016

Časový rozvrh praktické maturitní zkoušky – podzim 2016

Struktura maturitní zkoušky dle oborů:

Otázky a okruhy dle oborů:

Tematické okruhy – 3. část ústní zkoušky společné části MZ

Témata k nepovinné zkoušce profilové části maturitní zkoušky:

Ostatní: