Maturitní zkoušky – školní rok 2016/2017

Maturitní zkoušky – školní rok 2016/2017

Časový harmonogram MZ – podzim 2017

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek – podzim 2017

Orientační kalendář s nejdůležitějšími termíny podzimního zkušebního období maturitní zkoušky 2017

Sdělení MŠMT – podzim 2017

Konzultační hodiny pro studenty maturitních ročníků

Časový rozvrh obhajoby závěrečných maturitních prací – CR

Časový rozvrh obhajoby závěrečných maturitních prací – HT

Časový rozvrh obhajoby závěrečných maturitních prací – SČ

Časový rozvrh ústních maturitních zkoušek společné a profilové části MZ

Struktura maturitní zkoušky dle oborů:

Otázky a okruhy dle oborů:

 

Tematické okruhy – 3. část ústní zkoušky společné části MZ

Témata k nepovinné zkoušce profilové části maturitní zkoušky:

Ostatní: