Školní rok 2012/2013

Školní rok 2012/2013

Ve školním roce 2012/2013 se studenti třetího ročníku studijního oboru Podnikání, obchod a služby SOU a SOŠ Přímětická ve Znojmě opět zapojili do mezinárodního vzdělávacího programu Junior Achievement. Tato organizace, která v ČR vznikla na popud Tomáše Bati, umožňuje studentům dynamickým a netradičním způsobem proniknout do finančního a ekonomického řízení firmy. Dává účastníkům jedinečnou šanci pochopit principy podnikání a dopady různé úrovně finančního řízení na existenci, rozvoj, popř. i zánik firmy. Žáci si prakticky vyzkouší konkrétní firemní pozice, učí se řídit porady, komunikovat na úrovni managementu firmy, ověřit si problémy v interní komunikaci firmy, seznamují se se zodpovědností pracovníků v rámci organizační struktury firmy, s řízením marketingové strategie. Hlavním cílem je naučit žáky prakticky řešit firemní situace a využít těchto poznatků pro další profesionální zaměření. Výuka předává informaci, že svět podnikání a financí má svoje pravidla a zákonitosti, které je třeba umět dodržovat, nutí vnímat podnikání v širších vazbách a souvislostech.

Studenti v rámci výuky modulu studentská společnost zakládají vlastní skutečnou firmu (v letošním školním roce s názvem BEST WINE), která funguje pod vedením učitele a konzultanta. Jde o reálnou činnost, nikoliv fiktivní. Studenti podnikají s vlastním kapitálem tvořeným osobními vklady členů společnosti. Jsou odpovědni za svá rozhodnutí, rozhodují o zaměření programu firmy, učí se týmové práci a vzájemné komunikaci.

Jednou z aktivit studentské společnosti je akce „Řemeslo má budoucnost“ pořádaná pro žáky základních škol, díky níž mohou budoucí středoškoláci blíže poznat učební a studijní obory, mohou si otestovat své dovednosti. Tento projekt již několik let pomáhá žákům devátých ročníků při rozhodování o dalším studiu.

I v letošním školním roce si žáci vyberou výrobek, kterým se budou zabývat v průběhu školního roku, což obnáší návrh, průzkum trhu, kalkulaci, účetnictví, propagaci, prodej, hospodářský výsledek.

Současně budou pečovat o další vzdělávání členů Studentské společnosti netradičními formami, měřit své schopnosti se žáky jiných škol na různých soutěžích, které pro ně připravuje Junior Achievement ČR, a opět zaměří svoji pozornost na ekologii a charitu.

Ing. Jaroslava Pacolová

 

Foto č. 1 – Logo studentské společnosti BEST WINE

Foto č. 2 – Studentská společnost BEST WINE

Foto č. 3,4 – Sběr surovin

Foto č. 5 – Hrozny se musí nejprve rozdrtit

Foto č. 6,7 – Výroba džemu

Foto č. 8 – Hotový origonální produkt hroznový džem

Best Wine – studenti vyrábí hroznový džem a hroznový mošt.

Best Wine – mládí a vinice.

Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek