Výsledky voleb

Výsledky voleb – listopad 2014

Výsledky voleb do školské rady – zástupci rodičů a zletilých žáků

Volby zástupce rodičů a zletilých žáků do školské rady se konaly ve dnech 11. 11. 2014 a 13. 11. 2014. Volební akt proběhl hlasováním.

VOLEBNÍ KOMISE: Mgr. Libor Hanzal, Mgr. Dana Andelová, Ing. Markéta Řeřuchová

Odevzdáno platných hlasovacích lístků: 452

Voleb se zúčastnilo 54 % oprávněných osob ( je splněna podmínka 50% účasti voličů ) a volby jsou platné. Po ukončení voleb volební komise sečetla počet hlasů pro navrženého kandidáta. Výsledky voleb charakterizuje následující:

VOLENÝ KANDIDÁT: Sabina Pelechová
POČET HLASŮ: 452

DALŠÍ ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY:

Mgr. Dana Andelová – jmenována ředitelem školy

Ing. Zdeňka Súkupová – zvolena za pedagogické pracovníky školy

Volební akt proběhl v souladu § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o  předškolním,    základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání ( školský zákon )


Výsledky voleb – listopad 2011

Výsledky voleb do školské rady – zástupci rodičů a zletilých žáků

Volby zástupce rodičů a zletilých žáků do školské rady se konaly ve dnech 8. 11. 2011 a 10. 11. 2011. Volební akt proběhl tajným hlasováním.VOLEBNÍ KOMISE: Mgr. Libor Hanzal, Mgr. Dana Andelová, Ing. Markéta Řeřuchová

Odevzdáno platných hlasovacích lístků: 514

Voleb se zúčastnilo 54,8 % oprávněných osob ( je splněna podmínka 50% účasti voličů ) a volby jsou platné. Po ukončení voleb volební komise sečetla počet hlasů pro navrženého kandidáta. Výsledky voleb charakterizuje následující:

VOLENÝ KANDIDÁT: Jiří Hanáček
POČET HLASŮ: 510

V souladu s § 167 odst. 4 zák. č. 561 / 2004 Sb. (školský zákon), proběhly ve dnech 8. a 10. listopadu 2011 na naší škole volby do školské rady. Do tříčlenné školské rady byl zvolen zástupce rodičů a zletilých žáků a zástupce pedagogických. Poslední člen rady byl jmenován přímo ředitelem školy.


Výsledky voleb – listopad 2008

Výsledky voleb do školské rady – zástupci rodičů a zletilých žáků

Volby zástupce rodičů a zletilých žáků do školské rady se konaly ve dnech 18. 11. 2008 a 20. 11. 2008. Volební akt proběhl tajným hlasováním.VOLEBNÍ KOMISE: RNDr. Luděk Lustig, Mgr. Vladimír Čech, Ing. Helena Binderová

Odevzdáno platných hlasovacích lístků: 506

Voleb se zúčastnilo 51,6 % oprávněných osob ( je splněna podmínka 50% účasti voličů ) a volby jsou platné. Po ukončení voleb volební komise sečetla počet hlasů pro navrženého kandidáta. Výsledky voleb charakterizuje následující:

VOLENÝ KANDIDÁT: Mgr. Pavel Kolštrom
POČET HLASŮ: 506

V souladu s § 167 odst. 4 zák. č. 561 / 2004 Sb. (školský zákon), proběhly ve dnech 18. a 20. listopadu 2008 na naší škole volby do školské rady. Do tříčlenné školské rady byl zvolen zástupce rodičů a zletilých žáků a zástupce pedagogických pracovníků. Poslední člen rady byl jmenován přímo ředitelem školy.


Výsledky voleb – listopad 2005

Výsledky voleb do školské rady – zástupci rodičů a zletilých žáků

Volby zástupce rodičů a zletilých žáků do školské rady se konaly ve dnech 8. 11. 2005 a 15. 11. 2005. Volební akt proběhl tajným hlasováním.VOLEBNÍ KOMISE: RNDr. Luděk Lustig, Mgr. Vladimír Čech, Ing. Helena Binderová

Odevzdáno platných hlasovacích lístků: 502

Voleb se zúčastnilo 52,4 % oprávněných osob ( je splněna podmínka 50% účasti voličů ) a volby jsou platné. Po ukončení voleb volební komise sečetla počet hlasů pro navrženého kandidáta. Výsledky voleb charakterizuje následující:

VOLENÝ KANDIDÁT: Leoš Smrčka
POČET HLASŮ: 491

V souladu s § 167 odst. 4 zák. č. 561 / 2004 Sb. (školský zákon), proběhly ve dnech 8. a 15. listopadu 2005 na naší škole volby do školské rady. Do tříčlenné školské rady byl zvolen zástupce rodičů a zletilých žáků a zástupce pedagogických pracovníků. Poslední člen rady byl jmenován přímo ředitelem školy.