Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Časový harmonogram

25.5. termín uzavření klasifikace ve třídách 3. ročníku všech učebních oborů
1.6. písemná část závěrečných zkoušek tříd 3. ročníku všech učebních oborů
2.-9.6. praktická část závěrečných zkoušek třídy T3.A
10.-15.6. studijní volno třídy T3.A
16.6. ústní část závěrečných zkoušek třídy T3.A
2.-12.6. praktická část závěrečných zkoušek třídy KČ3.A
13.-18.6. studijní volno třídy KČ3.A
19.6. ústní část závěrečných zkoušek třídy KČ3.A
2.-13.6. praktická část závěrečných zkoušek třídy KČ3.B
14.-19.6. studijní volno třídy KČ3.B
20.6. ústní část závěrečných zkoušek tříd KČ3.B, KČ1.Z
2.-14.6. praktická část závěrečných zkoušek tříd A3.A, P3.A
15.-20.6. studijní volno tříd A3.A, P3.A
21.6. ústní část závěrečných zkoušek tříd A3.A, P3.A

NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA- Kvalita pro učňovské školství

Všechny učební obory na SOU a SOŠ, SČMSD Přímětická  vykonávají závěrečné zkoušky podle nové koncepce MŠMT- JZZZ /Jednotné zadání závěrečných zkoušek/.Zkoušky se realizují podle jednotného zadání projektu NZZ – Nová závěrečná zkouška. Stěžejním cílem projektu je reformovat závěrečnou zkoušku v oborech středního vzdělání s výučním listem. Podstatou změn je realizovat ZZ v souladu s potřebami oboru vzdělání a vývojem příslušných kvalifikačních požadavků. Přitom je důležité zachovat to, co je ve stávajících ZZ funkční a vyhovující.Je třeba začlenit do závěrečné zkoušky v co nejvyšší míře aktuální požadavky trhu práce, posílit kvalitu odborné přípravy v jednotlivých oborech vzdělání a vše přizpůsobit možnosti realizace.Dále jde o podporu přizpůsobivosti absolventů vůči vývojovým trendům příslušné odborné kvalifikaci, tj. např. uplatňování nových technologií a dalších odborně specifických požadavků. ORGANIZACE ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKYZadávání závěrečné zkoušky probíhají v souladu s platnou legislativou (Vyhláška č. 36/2014 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem).Složení zkušební komise, jmenování jejích členů a pravomoc zkušební komise se řídí § 3 vyhlášky č. 36/2014 Sb.Písemná zkouškaPro písemnou zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání nejméně 3 témata, z nichž si žák jedno téma zvolí. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.Praktická zkouškaPro praktickou zkoušku ředitel školy sestaví podle pokynů v jednotném zadání libovolný počet témat. Pokud vybere více témat, žák si jedno téma vylosuje.Ústní zkouškaPro ústní zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Ke každému tématu je přiřazena jedna podotázka z obecného přehledu ze světa práce, která je součástí jednotného zadání. Zařazení druhé podotázky z odborných předmětů mimo jednotné zadání je v kompetenci ředitele školy.Celkové hodnocení závěrečné zkouškyHodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s § 2 odst.1 vyhlášky
č. 36/2014 Sb.nzz