Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017

 

1.9.2016-
-31.1.2017
doba trvání 1. pololetí školního roku 2016/2017
2.-15.9. odborná praxe tříd SČ3.A
1.-5.9. písemné zkoušky společné části MZ – náhradní termín, opravné MZ (podzim 2016)
8.9. 2. profilová zkouška MZ tříd PO5, PO3.D (soubor odborných předmětů) – náhradní termín MZ, opravné MZ
8.9. 3. profilová zkouška MZ tříd PS4.A, KO4.A, SČ4.A, HT4.A, VK5 (soubor odborných předmětů) – náhradní termín MZ, opravné MZ
12.-20.9. ústní zkoušky společné a profilové části MZ – náhradní termín MZ, opravné MZ
13.9. 3. profilová zkouška MZ třídy SČ4.A (soubor odborných předmětů) – obhajoba maturitní práce – náhradní termín MZ, opravné MZ
15.9. 3. profilová zkouška MZ třídy CR4.A (soubor odborných předmětů) – obhajoba maturitní práce – náhradní termín MZ, opravné MZ
19.9. 3. profilová zkouška MZ třídy HT4.A (soubor odborných předmětů) – obhajoba maturitní práce – náhradní termín MZ, opravné MZ
19.-23.9. závěrečné zkoušky v náhradním termínu, opravné ZZ
26. a 27.10. podzimní prázdniny
4.11. nabídka oborů SŠ
8.11. třídní schůzky – 2. – 4. ročník (15.00 hod.)
10.11. třídní schůzky – 1. ročník (15.00 hod.)
15.11. Den otevřených dveří (14.00 – 17.00 hod.)
30.11. termín odevzdání přihlášek k MZ řediteli školy
8.12. Vánoční výstava odborných dovedností žáků školy (8.00 hod.)
7.-20.12. odborná praxe třídy SČ4.A
15.12. Řemeslo má budoucnost (9.00 – 13.00 hod.)
23.12.2016-
-2.1.2017
vánoční prázdniny (vyučování začíná ve úterý 3.1.2017 – lichý týden)
20.1. termín uzavření klasifikace ve třídách všech učebních oborů lichého týdne
24.1. termín uzavření klasifikace ve třídách všech učebních oborů sudého týdne  (do 14.00 hod.) + POS, HT, SČ, CR, KO + PO4, PO5, VK4, PO1.D, PO2.D (do 14.00 hod.)
31.1. vydávání vysvědčení žákům tříd všech učebních oborů lichého týdne + POS, HT, CR, SČ1.A, SČ4.A, KO1.A, KO4.A + PO4, VK4, PO5, PO1.D, PO2.D
1.2.-30.6.2017 doba trvání 2. pololetí školního roku 2016/2017
2.2. vydávání vysvědčení žákům třídy SČ3.A
2.2. vydávání vysvědčení žákům třídy KO2.A
3.2. pololetní prázdniny
6.2. vydávání vysvědčení žákům tříd všech učebních oborů sudého týdne
13.3.-19.3. jarní prázdniny
4.4. třídní schůzky – 2. – 4. ročník (15.00 hod.)
6.4. třídní schůzky – 1. ročník (15.00 hod.)
13.4. velikonoční prázdniny
19.4. 1. profilová zkouška MZ tříd HT4.A, CR4.A (JN, JA, JF) – písemná zkouška
19.4. 3. profilová zkouška MZ třídy KO4.A (soubor odborných předmětů) – písemná část
20.4. 2. profilová zkouška MZ třídy PO5 (soubor odborných předmětů)
20.4. 3. profilová zkouška MZ třídy PS4.A (soubor odborných předmětů)
duben přijímací řízení – bude upřesněno dle pokynů MŠMT
24.4. termín uzavření klasifikace ve třídách HT4.A, PS4.A, KO4.A, CR4.A, SČ4.A, PO5 (do 12.00 hod.)
25.4. 3. profilová zkouška MZ třídy CR4.A (soubor odborných předmětů) – praktická část
   
28.4. volno k přípravě na vykonání MZ – HT4.A, PS4.A, KO4.A, CR4.A, SČ4.A, PO5
   
2.-5.5. písemné zkoušky společné části MZ
   
9.-11.5. 3. profilová zkouška MZ třídy HT4.A (soubor odborných předmětů) – praktická část
   
9.-12.5. 3. profilová zkouška MZ třídy SČ4.A, KO4.A  (soubor odborných předmětů) – praktická část
   
10.-15.5. studijní volno třídy PS4.A
16.-17.5. maturitní zkoušky třídy PS4.A – ústní zkoušky společné

a profilové části MZ

 

 

 
10.-15.5. studijní volno třídy CR4.A
16.5. 3. profilová zkouška MZ třídy CR4.A (soubor odborných předmětů) – obhajoba maturitní práce
17.-19.5. maturitní zkoušky třídy CR4.A – ústní zkoušky společné

a profilové části MZ

   

 

16.-19.5. studijní volno třídy KO4.A
22.-24.5. maturitní zkoušky třídy KO4.A – ústní zkoušky společné

a profilové části MZ

   
16.-19.5. studijní volno třídy HT4.A
22.5. 3. profilová zkouška MZ třídy HT4.A (soubor odborných předmětů) – obhajoba maturitní práce
23.-24.5. maturitní zkoušky třídy HT4.A – ústní zkoušky společné

a profilové části MZ

   

 

23.-26.5. studijní volno třídy PO5
29.-31.5. maturitní zkoušky třídy PO5 – ústní zkoušky společné

a profilové části MZ

   

 

23.-26.5. studijní volno třídy SČ4.A
29.5. 3. profilová zkouška MZ třídy SČ4.A (soubor odborných předmětů) – obhajoba maturitní práce
30.5.-1.6. maturitní zkoušky třídy SČ4.A – ústní zkoušky společné

a profilové části MZ

15.-26.5. odborná praxe třídy PS3.A
22.5.-2.6. odborná praxe třídy PS2.A
19.5. termín uzavření klasifikace ve třídách 3. ročníku všech učebních oborů sudého týdne
25.5. termín uzavření klasifikace ve třídách 3. ročníku všech učebních oborů lichého týdne
1.6. písemná část závěrečných zkoušek tříd 3. ročníku všech učebních oborů
   

 

2.-9.6. praktická část závěrečných zkoušek třídy T3.A
10.-15.6. studijní volno třídy T3.A
16.6. ústní část závěrečných zkoušek třídy T3.A
2.-12.6. praktická část závěrečných zkoušek třídy KČ3.A
13.-18.6. studijní volno třídy KČ3.A
19.6. ústní část závěrečných zkoušek třídy KČ3.A
2.-13.6. praktická část závěrečných zkoušek třídy KČ3.B
14.-19.6. studijní volno třídy KČ3.B
20.6. ústní část závěrečných zkoušek tříd KČ3.B, KČ1.Z
2.-14.6. praktická část závěrečných zkoušek tříd A3.A, P3.A
15.-20.6. studijní volno tříd A3.A, P3.A
21.6. ústní část závěrečných zkoušek tříd A3.A, P3.A
15.6. termín uzavření klasifikace ve třídách PO4, VK4
16.-29.6. odborná praxe tříd PO4, VK4
16.6. termín uzavření klasifikace ve třídách 1. a 2. ročníku všech učebních oborů sudého týdne
22.6. termín uzavření klasifikace ve třídách HT1.A, SČ3.A
23.-29.6. odborná praxe tříd HT1.A, SČ3.A
22.6. termín uzavření klasifikace ve třídách 1. a 2. ročníku všech učebních oborů lichého týdne + ve třídách PS1.A, PS2.A, PS3.A, HT2.A, HT2.B, HT3.A, KO1.A, KO2.A, CR3.A (do 12.00 hod.)
30.6. vydávání vysvědčení žákům ve třídách 1. a 2. ročníku všech učebních oborů + ve třídách PS1.A, PS2.A, PS3.A, HT1.A, HT2.A, HT2.B, HT3.A, KO1.A, KO2.A, SČ1.A, SČ3.A, CR1.A, CR3.A, PO4, VK4, PO1.D, PO2.D (12.00 hod.)
1.7.-31.8.2017 hlavní prázdniny