Obsah

Závěrečné zkoušky

HARMONOGRAM ZÁVĚREČNÝCH  ZKOUŠEK - PODZIMNÍ TERMÍN ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

/náhradní a opravný termín/

 

Třída

Písemná ZZ

 

Učebny PZZ

Praktická ZZ

 

Pracoviště

Ústní ZZ

Učebna/příprava

A3.A

17.9.2018

401

-

US Psota,s.r.o.

20.9.2018

516/515

T3.A

17.9.2018

417

18.9.2018

PP Znojmo

21.9.2018

502/515

KČ3.A

KČ3.B

KČ1.Z

 

17.9.2018

 

402

18.-20.2018

SOU a SOŠ Znojmo, s.r.o.

SD Jednota M.Krumlov

PP Znojmo

21.9.2018

516/515

P3.A

17.9.2018

404

18.9.2018

SD Jednota M.Krumlov

21.9.2018

501/515

KA3.A

17.9.2018

416

19.9.2018

SOU a SOŠ Znojmo, s.r.o

20.9.2018

502/515

 

Automechanik

Písemná ZZ– zahájení v 8.00 hod. – 12.30 hod. (4 hod.)

Ústní ZZ – slavnostní zahájení v 8.00 hod.- 15.00 hod.  (15 min.)

 

Truhlář

Písemná ZZ– zahájení v 8.00 hod.- 12.30  hod. (4 hod..)

Praktická ZZ– zahájení v 7.00 hod. – 14.00 hod. (7 hod./1den)x 3 dny

Ústní ZZ – slavnostní zahájení v 8.00 hod. – 15.00 hod. (15 min./žák)

 

Kadeřník

Písemná ZZ– zahájení v 8.00 hod.- 12.30 hod. (4 hod..)

Praktická ZZ– zahájení v 7.00 hod. – 13.00 hod. (6 hod./1den)

Ústní ZZ – slavnostní zahájení v 8.00 hod. – 15.00 hod. (15 min./žák)

 

Prodavač

Písemná ZZ– zahájení v 8.00 hod.- 12.30 hod. (4 hod..)

Praktická ZZ– zahájení v 7.00 hod. – 14.00 hod. (5-7 hod./1den)

Ústní ZZ – slavnostní zahájení v 8.00 hod. – 15.00 hod. (15 min./žák)

 

Kuchař-číšník

Písemná ZZ– zahájení v 8.00 hod.- 12.30 hod. (4 hod..)

Praktická ZZ– zahájení v 7.00 hod. – 13.00 hod. (6 hod./1den)x 3 dny

Ústní ZZ – slavnostní zahájení v 8.00 hod. – 15.00 hod. (15 min./žák)

 

NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA- Kvalita pro učňovské školství

NZZ2

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015. Naše škola se do projektu zapojila mnohem džíve.

Příprava jednotných závěrečných zkoušek probíhala od roku 2005 postupně v rámci projektů, na něž přispíval Evropský sociální fond: Kvalita I, Nová závěrečná zkouška a Nová závěrečná zkouška 2. Od srpna 2014 zabezpečuje nové závěrečné zkoušky Národní ústav pro vzdělávání ve své hlavní činnosti, o financování se stará Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Všechny učební obory na SOU a SOŠ, SČMSD Přímětická  vykonávají závěrečné zkoušky podle nové koncepce MŠMT- JZZZ (Jednotné zadání závěrečných zkoušek).Zkoušky se realizují podle jednotného zadání projektu NZZ2 – Nová závěrečná zkouška. Stěžejním cílem projektu je reformovat závěrečnou zkoušku v oborech středního vzdělání s výučním listem. Podstatou změn je realizovat ZZ v souladu s potřebami oboru vzdělání a vývojem příslušných kvalifikačních požadavků. Přitom je důležité zachovat to, co je ve stávajících ZZ funkční a vyhovující.Je třeba začlenit do závěrečné zkoušky v co nejvyšší míře aktuální požadavky trhu práce, posílit kvalitu odborné přípravy v jednotlivých oborech vzdělání a vše přizpůsobit možnosti realizace.Dále jde o podporu přizpůsobivosti absolventů vůči vývojovým trendům příslušné odborné kvalifikaci, tj. např. uplatňování nových technologií a dalších odborně specifických požadavků. ORGANIZACE ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKYZadávání závěrečné zkoušky probíhají v souladu s platnou legislativou (Vyhláška č. 36/2014 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem).Složení zkušební komise, jmenování jejích členů a pravomoc zkušební komise se řídí § 3 vyhlášky č. 36/2014 Sb.

Písemná zkouškaPro písemnou zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání nejméně 3 témata, z nichž si žák jedno téma zvolí. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.

Praktická zkouškaPro praktickou zkoušku ředitel školy sestaví podle pokynů v jednotném zadání libovolný počet témat. Pokud vybere více témat, žák si jedno téma vylosuje.

Ústní zkouškaPro ústní zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Ke každému tématu je přiřazena jedna podotázka z obecného přehledu ze světa práce, která je součástí jednotného zadání. Zařazení druhé podotázky z odborných předmětů mimo jednotné zadání je v kompetenci ředitele školy.

Celkové hodnocení závěrečné zkouškyHodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s § 2 odst.1 vyhlášky č. 36/2014 Sb.

 

 

 

šablona Kadeřník SOP Staženo: 132x | 11.04.2018

šablona Kuchař – číšník SOP Staženo: 98x | 11.04.2018

šablona AJ Staženo: 140x | 31.01.2018

šablona NJ Staženo: 99x | 31.01.2018

JZZZ - SOP 65-51-H-01 KČ Staženo: 198x | 16.01.2018

JZZZ - SOP 69-51-H-01 Kadeřník Staženo: 102x | 16.01.2018

Stránka

  • 1