Obsah

Náhradní a opravný termín ZZ

Školní rok 2019/2020

7. 12. 2020

10. 12. 2020

Písemná závěrečná zkouška: 7. 12. 2020 od 8.00 hod.

Praktická závěrečná zkouška: 7. - 9. 12. 2020 dle harmonogramu

Ústní závěrečná zkouška: 10. 12. 2020

HARMONOGRAM ZÁVĚREČNÝCH  ZKOUŠEK - zimní TERMÍN ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

 

Třída

Písemná ZZ

 

Učebny PZZ

Praktická ZZ - OV

 

Pracoviště

Ústní ZZ

Učebna/příprava

 

A3.A

7. 12. 2020

417/510

-

-

10. 12.2020

502a

 

KČ3.A

-

-

-

SOU a SOŠ Znojmo, s.r.o.

SD Jednota M. Krumlov

PP Znojmo

10. 12.2020

502a

 

KČ3.B

-

-

7. – 9. 12. 2020

10. 12.2020

502a

 

 

Automechanik

Písemná ZZ – zahájení v 8.00 hod. – 12.30 hod. (4 hod.)

Ústní ZZ  –  zahájení v 8.00 hod. - 13.00 hod.  (15 min. /žák)

 

Kuchař-číšník

Praktická ZZ – zahájení v 8.00 hod. – 14.00 hod. (6 hod./1den max. 3 dny)

Ústní ZZ – zahájení v 9.00 hod. – 13.00 hod. (15 min./žák)

 

 

 

 

JAK ŠKOLSKÝ ZÁKON UPRAVUJE ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU UČŇŮ

ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU UPRAVUJE ŠKOLSKÝ ZÁKON V NÁSLEDUJÍCÍCH PARAGRAFECH:

Závěrečná zkouška: § 74, § 75 a § 76

Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky: § 82

Společná ustanovení: § 183c

Závěrečná zkouška § 74

 

Uchazeči, kteří chtějí konat opravnou nebo náhradní závěrečnou zkoušku, musí podat písemnou přihlášku nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, na sekretariát školy. 

K opravné či náhradní závěrečné zkoušce je možné se přihlásit nejdéle do 5 let od úspěšného ukončení závěrečného ročníku.

 

NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA- Kvalita pro učňovské školství

NZZ2

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015. Naše škola se do projektu zapojila mnohem džíve.

Příprava jednotných závěrečných zkoušek probíhala od roku 2005 postupně v rámci projektů, na něž přispíval Evropský sociální fond: Kvalita I, Nová závěrečná zkouška a Nová závěrečná zkouška 2. Od srpna 2014 zabezpečuje nové závěrečné zkoušky Národní ústav pro vzdělávání ve své hlavní činnosti, o financování se stará Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Všechny učební obory na SOU a SOŠ, SČMSD Přímětická  vykonávají závěrečné zkoušky podle nové koncepce MŠMT- JZZZ (Jednotné zadání závěrečných zkoušek).Zkoušky se realizují podle jednotného zadání projektu NZZ2 – Nová závěrečná zkouška. Stěžejním cílem projektu je reformovat závěrečnou zkoušku v oborech středního vzdělání s výučním listem. Podstatou změn je realizovat ZZ v souladu s potřebami oboru vzdělání a vývojem příslušných kvalifikačních požadavků. Přitom je důležité zachovat to, co je ve stávajících ZZ funkční a vyhovující.Je třeba začlenit do závěrečné zkoušky v co nejvyšší míře aktuální požadavky trhu práce, posílit kvalitu odborné přípravy v jednotlivých oborech vzdělání a vše přizpůsobit možnosti realizace.Dále jde o podporu přizpůsobivosti absolventů vůči vývojovým trendům příslušné odborné kvalifikaci, tj. např. uplatňování nových technologií a dalších odborně specifických požadavků. ORGANIZACE ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKYZadávání závěrečné zkoušky probíhají v souladu s platnou legislativou (Vyhláška č. 36/2014 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem).Složení zkušební komise, jmenování jejích členů a pravomoc zkušební komise se řídí § 3 vyhlášky č. 36/2014 Sb.

Písemná zkouška Pro písemnou zkoušku se vygeneruje z jednotného zadání pro každého žáka jedno zadání. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.

Praktická zkouškaPro praktickou zkoušku ředitel školy sestaví podle pokynů v jednotném zadání libovolný počet témat. Pokud vybere více témat, žák si jedno téma vylosuje.

Ústní zkouškaPro ústní zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Ke každému tématu je přiřazena jedna podotázka z obecného přehledu ze světa práce, která je součástí jednotného zadání. Zařazení druhé podotázky z odborných předmětů mimo jednotné zadání je v kompetenci ředitele školy.

Celkové hodnocení závěrečné zkouškyHodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s § 2 odst.1 vyhlášky č. 36/2014 Sb.

Status studenta 2018 - do kdy jste studenty po zkoušce?

 

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM ÚSTNÍCH ZZ Staženo: 83x | 05.06.2020

ZZ - KČ - JMK-Slávie-harmonogram Staženo: 56x | 03.06.2020

Tabulka-ZZ A3.A 2019-2020 Staženo: 72x | 03.06.2020

Praktická ZZ obor Truhlář pro školní rok 2019 Staženo: 38x | 03.06.2020

Praktická KČ 106-107 vaření+obsluha+tabule Staženo: 69x | 03.06.2020

Harmonogram ZZ praktická KČ 2019 červen Staženo: 50x | 03.06.2020

šablona Kuchař – číšník SOP Staženo: 492x | 13.02.2020

SOP 2020 - 65-51-H-01 - prakticka KČ Staženo: 188x | 15.01.2020

šablona Kadeřník SOP Staženo: 584x | 22.01.2019

šablona AJ Staženo: 446x | 31.01.2018

šablona NJ Staženo: 343x | 31.01.2018

Stránka

  • 1