Obsah

Závěrečné zkoušky

Časový harmonogram

18.9.-22.9.

závěrečné zkoušky v náhradním termínu, opravné ZZ

25.5.

termín uzavření klasifikace ve třídách 3. ročníku všech učebních oborů

1.6.

písemná část závěrečných zkoušek tříd 3. ročníku všech učebních oborů

4.6.-13.6.

praktická část závěrečných zkoušek třídy T3.A

14.6.-17.6.

studijní volno třídy T3.A

18.6.

ústní část závěrečných zkoušek třídy T3.A

4.6.-12.6.

praktická část závěrečných zkoušek třídy KČ3.A

13.6.-18.6.

studijní volno třídy KČ3.A

19.6.

ústní část závěrečných zkoušek třídy KČ3.A

4.6.-13.6.

praktická část závěrečných zkoušek třídy KČ3.B, KČ1.Z

14.6.-19.6.

studijní volno třídy KČ3.B, KČ1.Z

20.6.

ústní část závěrečných zkoušek tříd KČ3.B, KČ1.Z

4.6.-14.6.

praktická část závěrečných zkoušek tříd A3.A, P3.A

15.6.-20.6.

studijní volno tříd A3.A, P3.A

21.6.

ústní část závěrečných zkoušek tříd A3.A, P3.A

4.6.-15.6.

praktická část závěrečných zkoušek třídy KA3.A

16.6.-21.6.

studijní volno třídy KA3.A

22.6.

ústní část závěrečných zkoušek tříd KA3.A

 

NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA- Kvalita pro učňovské školství

NZZ2

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015. Naše škola se do projektu zapojila mnohem džíve.

Příprava jednotných závěrečných zkoušek probíhala od roku 2005 postupně v rámci projektů, na něž přispíval Evropský sociální fond: Kvalita I, Nová závěrečná zkouška a Nová závěrečná zkouška 2. Od srpna 2014 zabezpečuje nové závěrečné zkoušky Národní ústav pro vzdělávání ve své hlavní činnosti, o financování se stará Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Všechny učební obory na SOU a SOŠ, SČMSD Přímětická  vykonávají závěrečné zkoušky podle nové koncepce MŠMT- JZZZ (Jednotné zadání závěrečných zkoušek).Zkoušky se realizují podle jednotného zadání projektu NZZ2 – Nová závěrečná zkouška. Stěžejním cílem projektu je reformovat závěrečnou zkoušku v oborech středního vzdělání s výučním listem. Podstatou změn je realizovat ZZ v souladu s potřebami oboru vzdělání a vývojem příslušných kvalifikačních požadavků. Přitom je důležité zachovat to, co je ve stávajících ZZ funkční a vyhovující.Je třeba začlenit do závěrečné zkoušky v co nejvyšší míře aktuální požadavky trhu práce, posílit kvalitu odborné přípravy v jednotlivých oborech vzdělání a vše přizpůsobit možnosti realizace.Dále jde o podporu přizpůsobivosti absolventů vůči vývojovým trendům příslušné odborné kvalifikaci, tj. např. uplatňování nových technologií a dalších odborně specifických požadavků. ORGANIZACE ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKYZadávání závěrečné zkoušky probíhají v souladu s platnou legislativou (Vyhláška č. 36/2014 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem).Složení zkušební komise, jmenování jejích členů a pravomoc zkušební komise se řídí § 3 vyhlášky č. 36/2014 Sb.

Písemná zkouškaPro písemnou zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání nejméně 3 témata, z nichž si žák jedno téma zvolí. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.

Praktická zkouškaPro praktickou zkoušku ředitel školy sestaví podle pokynů v jednotném zadání libovolný počet témat. Pokud vybere více témat, žák si jedno téma vylosuje.

Ústní zkouškaPro ústní zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Ke každému tématu je přiřazena jedna podotázka z obecného přehledu ze světa práce, která je součástí jednotného zadání. Zařazení druhé podotázky z odborných předmětů mimo jednotné zadání je v kompetenci ředitele školy.

Celkové hodnocení závěrečné zkouškyHodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s § 2 odst.1 vyhlášky č. 36/2014 Sb.

 

 

 

šablona Kadeřník SOP Staženo: 123x | 11.04.2018

šablona Kuchař – číšník SOP Staženo: 82x | 11.04.2018

šablona AJ Staženo: 131x | 31.01.2018

šablona NJ Staženo: 91x | 31.01.2018

JZZZ - SOP 65-51-H-01 KČ Staženo: 186x | 16.01.2018

JZZZ - SOP 69-51-H-01 Kadeřník Staženo: 92x | 16.01.2018

Stránka

  • 1