Obsah

Závěrečné zkoušky

Termín opravných ZZ prosinec 2018: praktická zkouška

KA3.A

10. 12. 2018– kadeřnická provozovna od 8.00 hod.

KČ3.A

10. 12. 2018 – učebna 107 stolničení – od 8.00 hod. (příprava slavnostní tabule)

11. 12. 2018 – učebna 106 technologie - od 8.00 hod. (praktické vaření)

12. 12. 2018 - učebna 107 stolničení/ školní jídelna – od 8.00 hod. (praktická obsluha)

 

HARMONOGRAM ZÁVĚREČNÝCH  ZKOUŠEK - ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

3.6.2019

písemná část závěrečných zkoušek tříd 3. ročníku všech učebních oborů + KČ1Z

4.6.-10.6.2019

praktická část závěrečných zkoušek tříd KA3.A

11.6.-16.6.2019

studijní volno tříd KA3.A

17.6.2019

ústní část závěrečných zkoušek tříd KA3.A

 

 

4.6.-11.6.2019

praktická část závěrečných zkoušek třídy T3.A

12.6.-17.6.2019

studijní volno třídy T3.A

18.6.2019

ústní část závěrečných zkoušek třídy T3.A

 

 

4.6.-12.6.2019

praktická část závěrečných zkoušek třídy KČ3.A

13.6.-18.6.2019

studijní volno třídy KČ3.A

19.6.2019

ústní část závěrečných zkoušek třídy KČ3.A

 

 

4.6.-13.6.2019

praktická část závěrečných zkoušek tříd KČ3.B, KČ1.Z

14.6.-19.6.2019

studijní volno třídy KČ3.B, KČ1.Z

20.6.2019

ústní část závěrečných zkoušek tříd KČ3.B, KČ1.Z

 

 

4.6.-14.6.2019

praktická část závěrečných zkoušek tříd A3.A, P3.A

15.6.-20.6.2019

studijní volno tříd A3.A, P3.A

21.6.2019

ústní část závěrečných zkoušek tříd A3.A, P3.A

NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA- Kvalita pro učňovské školství

NZZ2

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015. Naše škola se do projektu zapojila mnohem džíve.

Příprava jednotných závěrečných zkoušek probíhala od roku 2005 postupně v rámci projektů, na něž přispíval Evropský sociální fond: Kvalita I, Nová závěrečná zkouška a Nová závěrečná zkouška 2. Od srpna 2014 zabezpečuje nové závěrečné zkoušky Národní ústav pro vzdělávání ve své hlavní činnosti, o financování se stará Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Všechny učební obory na SOU a SOŠ, SČMSD Přímětická  vykonávají závěrečné zkoušky podle nové koncepce MŠMT- JZZZ (Jednotné zadání závěrečných zkoušek).Zkoušky se realizují podle jednotného zadání projektu NZZ2 – Nová závěrečná zkouška. Stěžejním cílem projektu je reformovat závěrečnou zkoušku v oborech středního vzdělání s výučním listem. Podstatou změn je realizovat ZZ v souladu s potřebami oboru vzdělání a vývojem příslušných kvalifikačních požadavků. Přitom je důležité zachovat to, co je ve stávajících ZZ funkční a vyhovující.Je třeba začlenit do závěrečné zkoušky v co nejvyšší míře aktuální požadavky trhu práce, posílit kvalitu odborné přípravy v jednotlivých oborech vzdělání a vše přizpůsobit možnosti realizace.Dále jde o podporu přizpůsobivosti absolventů vůči vývojovým trendům příslušné odborné kvalifikaci, tj. např. uplatňování nových technologií a dalších odborně specifických požadavků. ORGANIZACE ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKYZadávání závěrečné zkoušky probíhají v souladu s platnou legislativou (Vyhláška č. 36/2014 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem).Složení zkušební komise, jmenování jejích členů a pravomoc zkušební komise se řídí § 3 vyhlášky č. 36/2014 Sb.

Písemná zkouškaPro písemnou zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání nejméně 3 témata, z nichž si žák jedno téma zvolí. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.

Praktická zkouškaPro praktickou zkoušku ředitel školy sestaví podle pokynů v jednotném zadání libovolný počet témat. Pokud vybere více témat, žák si jedno téma vylosuje.

Ústní zkouškaPro ústní zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Ke každému tématu je přiřazena jedna podotázka z obecného přehledu ze světa práce, která je součástí jednotného zadání. Zařazení druhé podotázky z odborných předmětů mimo jednotné zadání je v kompetenci ředitele školy.

Celkové hodnocení závěrečné zkouškyHodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s § 2 odst.1 vyhlášky č. 36/2014 Sb.

 

 

 

šablona Kadeřník SOP Staženo: 169x | 11.04.2018

šablona Kuchař – číšník SOP Staženo: 180x | 11.04.2018

šablona AJ Staženo: 173x | 31.01.2018

šablona NJ Staženo: 124x | 31.01.2018

JZZZ - SOP 65-51-H-01 KČ Staženo: 234x | 16.01.2018

JZZZ - SOP 69-51-H-01 Kadeřník Staženo: 152x | 16.01.2018

Stránka

  • 1