Obsah

Závěrečné zkoušky

Náhradní a opravný termín ZZ

Školní rok 2018/2019

 

Písemná závěrečná zkouška: 16. 09. 2019 od 8.00 hod.

Praktická závěrečná zkouška: 17. - 19. 09. 2019 dle harmonogramu

Ústní závěrečná zkouška: 20. 09. 2019

 

HARMONOGRAM ZÁVĚREČNÝCH  ZKOUŠEK - JARNÍ TERMÍN ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

 

Třída

Písemná ZZ

 

Učebny PZZ

Praktická ZZ

 

Pracoviště

Studijní volno

Ústní ZZ

Učebna/příprava

A3.A

3.6.2019

401/417/510/512

4.6. – 7.6.2019

US Psota,s.r.o.

10.6. – 13.6.2019

14.6.2019

502a/515

T3.A

3.6.2019

417/312

4.6. – 11.6.2019

PP Znojmo

12.6. – 17.6.2019

18.6.2019

502a/515

KČ3.A

3.6.2019

202/203

4.6. – 12.6.2019

SOU a SOŠ Znojmo, s.r.o.

SD Jednota M.Krumlov

PP Znojmo

13.6. – 18.6.2019

19.6.2019

502a/515

KČ3.B

3.6.2019

212/213

4.6. – 13.6.2019

14.6. – 19.6.2019

20.6.2019

502a/515

KČ1.Z

3.6.2019

212/213

4.6. – 13.6.2019

SOU a SOŠ Znojmo, s.r.o.

PP Znojmo

14.6. – 19.6.2019

20.6.2019

502a/515

P3.A

3.6.2019

404

4.6. – 7. 6. 2019

SD Jednota M.Krumlov

10.6. – 13.6.2019

14.6.2019

516/515

K3.A

3.6.2019

129/215

4.6. – 10.6.2019

SOU a SOŠ Znojmo, s.r.o

11.6. – 14.6.2019

17.6.2019

502a/515

 

Automechanik

Písemná ZZ– zahájení v 8.00 hod. – 12.30 hod. (4 hod.)

Praktická ZZ– zahájení v 7.00 hod.- 14.00 hod. (7 hod./1 den)  

Ústní ZZ – slavnostní zahájení v 7.00 hod.- 15.00 hod.  (15 min. /žák)

 

Truhlář

Písemná ZZ– zahájení v 8.00 hod.- 12.30  hod. (4 hod.)

Praktická ZZ– zahájení v 7.00 hod. – 14.00 hod. (7 hod./1den)x 3 dny)

Ústní ZZ – slavnostní zahájení v 8.00 hod. – 15.00 hod. (15 min./žák)

 

Kadeřník

Písemná ZZ– zahájení v 8.00 hod.- 12.30 hod. (4 hod.)

Praktická ZZ– zahájení v 7.00 hod. – 13.00 hod. (6 hod./1den)

Ústní ZZ – slavnostní zahájení v 7.00 hod. – 15.00 hod. (15 min./žák)

 

 Prodavač

Písemná ZZ– zahájení v 8.00 hod.- 12.30 hod. (4 hod.)

Praktická ZZ– zahájení v 7.00 hod. – 14.00 hod. (5-7 hod./1den)

Ústní ZZ – slavnostní zahájení v 9.00 hod. – 15.00 hod. (15 min./žák)

 

Kuchař-číšník

Písemná ZZ– zahájení v 8.00 hod.- 12.30 hod. (4 hod.)

Praktická ZZ– zahájení v 7.00 hod. – 13.00 hod. (6 hod./1den)x 3 dny)

Ústní ZZ – slavnostní zahájení v 7.00 hod. – 15.00 hod. (15 min./žák)

 

NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA- Kvalita pro učňovské školství

NZZ2

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015. Naše škola se do projektu zapojila mnohem džíve.

Příprava jednotných závěrečných zkoušek probíhala od roku 2005 postupně v rámci projektů, na něž přispíval Evropský sociální fond: Kvalita I, Nová závěrečná zkouška a Nová závěrečná zkouška 2. Od srpna 2014 zabezpečuje nové závěrečné zkoušky Národní ústav pro vzdělávání ve své hlavní činnosti, o financování se stará Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Všechny učební obory na SOU a SOŠ, SČMSD Přímětická  vykonávají závěrečné zkoušky podle nové koncepce MŠMT- JZZZ (Jednotné zadání závěrečných zkoušek).Zkoušky se realizují podle jednotného zadání projektu NZZ2 – Nová závěrečná zkouška. Stěžejním cílem projektu je reformovat závěrečnou zkoušku v oborech středního vzdělání s výučním listem. Podstatou změn je realizovat ZZ v souladu s potřebami oboru vzdělání a vývojem příslušných kvalifikačních požadavků. Přitom je důležité zachovat to, co je ve stávajících ZZ funkční a vyhovující.Je třeba začlenit do závěrečné zkoušky v co nejvyšší míře aktuální požadavky trhu práce, posílit kvalitu odborné přípravy v jednotlivých oborech vzdělání a vše přizpůsobit možnosti realizace.Dále jde o podporu přizpůsobivosti absolventů vůči vývojovým trendům příslušné odborné kvalifikaci, tj. např. uplatňování nových technologií a dalších odborně specifických požadavků. ORGANIZACE ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKYZadávání závěrečné zkoušky probíhají v souladu s platnou legislativou (Vyhláška č. 36/2014 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem).Složení zkušební komise, jmenování jejích členů a pravomoc zkušební komise se řídí § 3 vyhlášky č. 36/2014 Sb.

Písemná zkouškaPro písemnou zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání nejméně 3 témata, z nichž si žák jedno téma zvolí. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.

Praktická zkouškaPro praktickou zkoušku ředitel školy sestaví podle pokynů v jednotném zadání libovolný počet témat. Pokud vybere více témat, žák si jedno téma vylosuje.

Ústní zkouškaPro ústní zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Ke každému tématu je přiřazena jedna podotázka z obecného přehledu ze světa práce, která je součástí jednotného zadání. Zařazení druhé podotázky z odborných předmětů mimo jednotné zadání je v kompetenci ředitele školy.

Celkové hodnocení závěrečné zkouškyHodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s § 2 odst.1 vyhlášky č. 36/2014 Sb.

Status studenta 2018 - do kdy jste studenty po zkoušce?

 

 

 

šablona Kadeřník SOP Staženo: 246x | 22.01.2019

šablona Kuchař – číšník SOP Staženo: 353x | 22.01.2019

SOP_2019_69_51_H_01_Kadernik Staženo: 148x | 22.01.2019

SOP_2019_65_51_H_01_Kuchar Staženo: 185x | 22.01.2019

šablona AJ Staženo: 329x | 31.01.2018

šablona NJ Staženo: 229x | 31.01.2018

Stránka

  • 1