Obsah

Organizace školního roku 2020/2021

18.8. – 13.9.2020

odborná praxe třídy CR3.A – náhrada z 2019/2020

25.8. – 7.9.2020

odborná praxe třídy KO4.A

25.8. – 31.8.2020

odborná praxe třídy SČ2.A – náhrada z 2019/2020

25.8.- 31.8.2020

opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu

1.9.2020 - 28.1.2021

doba trvání 1. pololetí školního roku 2020/2021

1.9.- 3.9.2020

písemné zkoušky společné části MZ – opravný a náhradní termín

31.8. – 11.9.2020

odborná praxe třídy VK5 – náhrada z 2019/2020

2.9.– 8.9.2020

odborná praxe třídy SČ4.A – náhrada z 2019/2020

2.9 – 15.9.2020

odborná praxe třídy HT2.A, PS3.A – náhrada z 2019/2020

2.9.– 15.9.2020

odborná praxe třídy HT3.A SČ3.A

4.9.2020

2. profilová zkouška MZ třídy  PO5 (soubor odborných předmětů – praktická část) – náhradní termín

4.9.2020

3. profilová zkouška MZ třídy  PS4.A  (soubor odborných předmětů – praktická část) – náhradní termín

4.9.2020

1. profilová zkouška MZ třídy CR4.A (německý jazyk- písemná část) – náhradní termín

7.9.2020

3. profilová zkouška MZ třídy HT4.A (soubor odborných předmětů – praktická zkouška) – opravný termín

8.9.2020

ústní zkoušky společné a profilové části MZ třídy PO5,VK5 – náhradní a opravný termín

9.9.2020

ústní zkoušky společné a profilové části MZ třídy KO4.A– náhradní a opravný termín

10.9.2020

ústní zkoušky společné a profilové části MZ třídy PS4.A– náhradní a opravný termín

14.9.2020

3. profilová zkouška MZ třídy HT4.A (soubor odborných předmětů – obhajoba MP) – opravný termín

14.9.2020

ústní zkoušky společné a profilové části MZ třídy HT4.A, HT4.B – náhradní a opravný termín

15.9.2020

ústní zkoušky společné a profilové části MZ třídy SČ4.A– náhradní a opravný termín

21.9.2020

ZZ v náhradním termínu, opravné ZZ třídy A3.A,T3.A KČ3.A, KČ3.B, KČ1.Z – písemné (8.00)

22.9.- 24.9.2020

ZZ v náhradním termínu, opravné ZZ třídy T3.A, KČ3.A, KČ3.B, KČ1.Z   - praktické ZZ

25.9.2020

ZZ v náhradním termínu, opravné ZZ třídy A3.A, KČ3.A, KČ3.B, KČ1.Z  - ústní ZZ

28.9.2020

Den české státnosti (pondělí)

14.10.2020

Den otevřených dveří – Miroslav (9.00 – 14.00 hod.)

22.10.2020

Carraro Barista Přímka Cup 2020 (9.30 – 16.00)

28.10.2020

Den vzniku samostatného československého státu (středa)

29.10.- 30.10.2020

podzimní prázdniny

6.11.2020

prezentace  oborů SŠ – SOŠ a SOU Dvořákova, Znojmo (8.00 – 17.00)

3.11.2020

pedagogická rada – čtvrtletní hodnocení (13.00 hod.)

3.11.2020

třídní schůzky – 2. – 4. Ročník (15.00 hod.)

5.11.2020

třídní schůzky – 1. Ročník (15.00 hod.)

17.11.2020

Den boje za svobodu a demokracii (úterý)

19.11.2020

Řemeslo má budoucnost (8.00 – 13.00 hod.)

27.11. 2020

termín odevzdání přihlášek k MZ ŘŠ (jaro 2021)

10.12. 2020

Vánoční výstava (8.00 – 16.00 hod.)

9.12.- 22.12. 2020

odborná praxe třídy SČ4.A

16.12. – 22.12.2020

odborná praxe třídy SČ2.A

9.11. – 2.12. 2020

termín podání přihlášky žáků k MZ (jaro 2021)

23.12.2020 -3.1.2021

vánoční prázdniny (vyučování začíná v PO 4.1.2021 –lichý týden)

13.1.2021

Den otevřených dveří (14.00 – 17.00 hod.)

21.1.2021

termín uzavření klasifikace ve třídách všech tříd SOU, SOŠ a SAUO (do 14.00 hod.)

26.1.2021

pedagogická rada – pololetní klasifikační porada všech tříd SOU, SOŠ a SAUO (14.00 hod.)

28.1.2021

vydávání vysvědčení žákům tříd všech učebních oborů sudého týdne a ostatním žákům oborů SOŠ a SAUO

1.2.-30.6.2021

doba trvání 2. pololetí školního roku 2020/2021

29.1.2021

pololetní prázdniny

1.2.2021

vydávání vysvědčení žákům tříd všech učebních oborů lichého týdne + POD, KČZ, KOZ

10.2.2021

přijímací zkoušky nanečisto – 1. Termín (13.00 hod.)

22.2.-28.2.2021

jarní prázdniny

16.2.2021

odevzdání témat k MZ řediteli školy

1.3.2021

termín odevzdání přihlášek ke studiu pro 1. Kolo přijímacího řízení pro ŠR 2021/2022

30.3. 2021

pedagogická rada – třičtvrtletní hodnocení (12.00 hod.)

30.3. 2021

třídní schůzky – 2. – 4. Ročník (15.00 hod.)

31.3. 2021

třídní schůzky – 1. Ročník (15.00 hod.) středa

31.3. 2021

termín odevzdání seznamů lit. děl k MZ ŘŠ (jaro 2021)

1.4.-5.4.2021

velikonoční prázdniny

1.4. – 10.6.2021

písemná zkouška společné části MZ – písemná práce JČ, CJ (CR4.A, HT4.A, KO4.A, PS4.A, PO5, SČ4.A, VK5)

duben  2021

Jednotná přijímací zkouška ( JČ, M) – 1. Řádný termín

duben  2021

Jednotná přijímací zkouška ( JČ, M) – 2. Řádný termín

1.4.- 15.5.2021

profilová část MZ konaná formou písemné a praktické ZK

16.4.2021

odevzdání  témat k ZZ řediteli školy

2.5. – 10.6.2021

termíny konání společné a profilové části MZ – jaro 2021

2.5. – 15.5.2021

dílčí zkoušky společné části MZ – DT – jaro 2021

23.4.2021

termín uzavření klasifikace v MZ třídách CR4.A, HT4.A, KO4.A, KO2.Z, PS4.A, SČ4.A, SČ2.Z,  PO5, VK5 (do 12.00 hod.)

27.4.2021

pedagogická rada – závěrečná klasifikační porada MZ tříd CR4.A, HT4.A, KO4.A, KO2.Z, PS4.A, SČ4.A, SČ2.Z,  PO5, VK5 (14.00 hod.)

29.4.2021

volno k přípravě na vykonání MZ – CR4.A, HT4.A, KO4.A, KO2.Z, PS4.A, SČ4.A, SČ2.Z,  PO5, VK5

 

 

květen 2021

Jednotná přijímací zkouška ( JČ, M) – 1. Náhradní termín

květen 2021

Jednotná přijímací zkouška ( JČ, M) – 2. Náhradní termín

17.5.- 10.6.2021  

dílčí zkoušky společné a profilové části konané formou ústní zkoušky

17.5.- 28.5.2021

odborná praxe tříd PS2.A, PS3.A, SČ2.A

25.5.2021

termín uzavření klasifikace ve třídách 3. Ročníku všech učebních oborů + KČ1Z, KA1.Z, TR1.Z + CR2.A

27.5.2020

pedagogická rada – závěrečná klasifikační porada tříd

3. ročníku všech učebních oborů + KČ1Z,KA1.Z,TR1.Z + CR2.A

1.6. 2021

písemná část závěrečných zkoušek tříd 3. Ročníku všech učebních oborů + KČ1Z, KA1.Z, TR1.Z

2.6.-18.6.2021

praktická a ústní část závěrečných zkoušek tříd A3.A, T3.A, TR1.Z, KČ3.A, KČ3.B, KČ1.Z, KA3.A, KA1.Z

1.6. – 29.6.2021

odborná praxe třídy CR2.A

2.6. – 15.6.2021

odborná praxe třídy HT2.A

18.6.2021

ročníková zkouška HT2.A

16.6.- 29.6.2021

odborná praxe třídy HT1.A, KO3.A, PO4

14.6.2021

termín uzavření klasifikace ve třídách HT1.A, KO3.A, PO4

17.6.2021

termín uzavření klasifikace ve třídě HT3.A

21.6.2021

termín uzavření klasifikace ve třídě SČ3.A

21.6. – 25.6.2021

odborná praxe třídy HT3.A – náhrada z 2019/2020

23.6. – 29.6.2021

odborná praxe třídy SČ3.A

21.6.2021

termín uzavření klasifikace ve třídách 1. a 2. ročníku SOU + PS1.A, PS2.A, PS3.A, HT2.A, HT3.A, KO1.A, KO1.Z, KO2.A, SČ1.A, CR1.A, CR3.A, PO1.D (do 12.00 hod. )

24.6.2021 (čtvrtek)

pedagogická rada – závěrečná klasifikační porada tříd      1. a 2. ročníku SOU a 1.- 3. ročníku SOŠ  (12.00 hod.)

30.6.2021

vydávání vysvědčení žákům ve třídách 1. a 2. ročníku SOU a 1.- 3. ročníku SOŠ

11.6. – 25.6.2021

termín odevzdání přihlášek k MZ ŘŠ (podzim 2021)

25.6.2021

termín odevzdání seznamů lit. děl k MZ ŘŠ(podzim 2021)

1.7.-31.8.2021

hlavní prázdniny

25.8.- 7.9.2021

odborná praxe třídy KO3.A ( 2021/2022 KO4.A)