Obsah

Organizace školního roku 2018/2019

27.8.- 31.8.2018

přípravný týden všech zaměstnanců školy

27.8.- 7.9.2018

odborná praxe třídy KO4.A

27.8.- 31.8.2018

opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu

27.8.2018

zahajovací porada zaměstnanců školy (8.00 hod.)

30.8.2018

kontrola připravenosti školy (6.30 hod.)

31.8.2018

odevzdání opravených tematických plánů, uložení na server „U“ – Učitel

31.8.2018

porada zaměstnanců školy (9.30 hod.) 

3.9.2018- 31.1.2019

doba trvání 1. pololetí školního roku 2018/2019

3.9.- 5.9.2018

písemné zkoušky společné části MZ – opravný a náhradní termín

3.9.- 14.9.2018

odborná praxe třídy HT4.B

4.9.- 17.9.2018

odborná praxe třídy SČ3.A

7.9.2018

3. profilová zkouška MZ třídy SČ4.A, HT4.A, PS4.A (soubor odborných předmětů – praktická část) – náhradní termín

10.9.2018

3. profilová zkouška MZ tříd CR4.A, SČ4.A (soubor odborných předmětů – obhajoba maturitní práce) – opravný a náhradní termín

12.9.2018

3. profilová zkouška MZ tříd HT4.A (soubor odborných předmětů – obhajoba maturitní práce) – opravný a náhradní termín

11.9.- 14.9.2018

ústní zkoušky společné a profilové části MZ – náhradní

a opravný termín

14.9.2018

odevzdání opravených seznamů žáků u ZŘTV (1x), založení seznamů do TK

14.9.2018

odevzdání vyplněných studijních průkazů a žákovských knížek s fotografiemi k podpisu řediteli školy

14.9.2018

založení katalogových listů

17.9.- 21.9.2018

závěrečné zkoušky v náhradním termínu, opravné ZZ

28.9.2018

Státní svátek – Den české státnosti

10.10.2018

Den otevřených dveří – Miroslav (9.00 – 14.00 hod.)

29.10.- 30.10.2018

podzimní prázdniny

2.11.2018

prezentace  oborů SŠ – SOŠ a SOU Dvořákova, Znojmo

6.11.2018

pedagogická rada – čtvrtletní hodnocení (13.00 hod.)

6.11.2018

třídní schůzky – 2. – 4. ročník (15.00 hod.)

8.11.2018

třídní schůzky – 1. ročník (15.00 hod.)

15.11.2018

Řemeslo má budoucnost (8.00 – 13.00 hod.)

15.11.2018

Den otevřených dveří (14.00 – 17.00 hod.)

17.11. 2018

státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

30.11. 2018

termín odevzdání přihlášek k MZ řediteli školy

6.12. 2018

Vánoční výstava (8.00 – 16.00 hod.)

13.12.-19.12. 2018

odborná praxe třídy SČ2.A

14.12. 2018

termín podání souhrnné přihlášky žáků k MZ za celou školu

22.12.2018 -2.1.2019

vánoční prázdniny (vyučování začíná ve čtvrtek 3.1.2019 – lichý týden)

9.1.2019

přijímací zkoušky nanečisto – 1. termín (14.00 hod.)

25.1.2019

termín uzavření klasifikace ve třídách všech učebních oborů

+ POS, HT, SČ, CR, KO + PO4, PO5, VK4, PO2.D, PO3.D, KČ1.Z, KO1.Z (do 14.00 hod.)

29.1.2019

pedagogická rada – pololetní klasifikační porada (14.00 hod.) + POS, HT, SČ, CR, KO + PO4, PO5, VK4, PO2.D, PO3.D, KČ1.Z, KO1.Z

31.1.2019

vydávání vysvědčení žákům tříd všech učebních oborů lichého týdne

1.2.-28.6.2019

doba trvání 2. pololetí školního roku 2018/2019

1.2.2019

pololetní prázdniny

4.2.2019

vydávání vysvědčení žákům tříd všech učebních oborů sudého týdne

6.2.2019

přijímací zkoušky nanečisto – 2. termín (14.00 hod.)

11.2.-17.2.2019

jarní prázdniny

18.2.2019

odevzdání témat k MZ řediteli školy

1.3.2019

termín odevzdání přihlášek ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení

2.4. 2019

pedagogická rada – třičtvrtletní hodnocení (12.00 hod.)

2.4.2019

třídní schůzky – 2. – 4. ročník (15.00 hod.)

4.4. 2019

třídní schůzky – 1. ročník (15.00 hod.)

18.4.-22.4.2019

velikonoční prázdniny

10.4.2019

písemná zkouška společné části MZ – písemná práce JČ (HT4.A, HT4.B, PS4.A, KO4.A, PO5, PO3.D)

11.4.2019

Písemná zkouška společné části MZ – písemná práce  CJ - JA, JN. JF(HT4.A, HT4.B, PS4.A, KO4.A, PO5, PO3.D)

12.4.2019

Jednotná přijímací zkouška ( JČ, M) – 1. řádný termín

15.4.2019

Jednotná přijímací zkouška ( JČ, M) – 2. řádný termín

17.4.2019

3. profilová zkouška MZ třídy KO4.A (soubor odborných předmětů) – písemná zkouška

17.4.2019

1. profilová zkouška MZ tříd HT4.A, HT4.B (JN, JA, JF) – písemná zkouška

18.4.2019

odevzdání  témat k ZZ řediteli školy

24.4.2019

3. profilová zkouška MZ třídy PO5, PO3.D, VK5 (soubor odborných předmětů) – praktická zkouška

25.4.2019

3. profilová zkouška MZ třídy PS4.A (soubor odborných předmětů) – praktická zkouška

25.4.2019

termín uzavření klasifikace ve třídách HT4.A, HT4.B, PS4.A, KO4.A, PO5, PO3.D (do 12.00 hod.)

26.4.2019

pedagogická rada – závěrečná klasifikační porada tříd HT4.A, HT4.B, PS4.A, KO4.A, PO5, PO3.D (14.00 hod.)

30.4.2019

volno k přípravě na vykonání MZ – HT4.A,HT4.B,PS4.A, KO4.A, PO5, PO3.D

1.5.2019

Svátek práce

2.5.2019

písemné zkoušky společné části MZ – DT M; DT JA (HT4.A, HT4.B, PS4.A, KO4.A, PO5, PO3.D)

3.5.2019

písemné zkoušky společné části MZ – DT JČ, JN, JF (HT4.A, HT4.B, PS4.A, KO4.A, PO5, PO3.D)

8.5.2019

Státní svátek – Den vítězství

13.5.- 15.5.2019

3. profilová zkouška MZ třídy HT4.A, HT4.B, KO4.A (soubor odborných předmětů) – praktická část

 

 

13.5.- 17.5. 2019  

studijní volno třídy PO3.D

20.5.- 21.5. 2019   

maturitní zkoušky třídy PO3.D – ústní zkoušky společné

a profilové části MZ

 

 

16.5. - 22.5.2019

studijní volno třídy HT4.A

23.5.- 24.5.2019

3. profilová zkouška MZ třídy HT4.A (soubor odborných předmětů) – obhajoba maturitní práce

27.5. - 29.5.2019  

maturitní zkoušky třídy HT4.A – ústní zkoušky společné

a profilové části MZ

 

 

23.5.2019

3. profilová zkouška MZ třídy CR4.A (soubor odborných předmětů) – obhajoba maturitní práce

31.5.2019

maturitní zkoušky třídy CR4.A – ústní zkoušky společné

a profilové části MZ

 

 

24.5.2019

maturitní zkoušky třídy VK5 – ústní zkoušky společné

a profilové části MZ

24.5.2019

3. profilová zkouška MZ třídy SČ4.A (soubor odborných předmětů) – obhajoba maturitní práce

24.5.2019

maturitní zkoušky třídy SČ4.A – ústní zkoušky společné

a profilové části MZ

 

 

 

13.5.2019

Jednotná přijímací zkouška ( JČ, M) – 1. náhradní termín

14.5.2019

Jednotná přijímací zkouška ( JČ, M) – 2. náhradní termín

 

 

16.5.- 22.5.2019

studijní volno třídy KO4.A

23.5.-24.5. 2019  

maturitní zkoušky třídy KO4.A – ústní zkoušky společné

a profilové části MZ

 

 

 

16.5.- 22.5. 2019 

studijní volno třídy HT4.B

23.5.- 24.5.2019

3. profilová zkouška MZ třídy HT4.B (soubor odborných předmětů) – obhajoba maturitní práce

29.5.- 31.5. 2019  

maturitní zkoušky třídy HT4.B – ústní zkoušky společné

a profilové části MZ

 

 

 

15.5.- 21.5.2019

studijní volno třídy PO5

22.5.- 23.5.2019

maturitní zkoušky třídy PO5 – ústní zkoušky společné

a profilové části MZ

 

 

13.5.- 17.5. 2019

studijní volno třídy PS4.A

20.5.- 21.5. 2019   

maturitní zkoušky třídy PS4.A – ústní zkoušky společné

a profilové části MZ

 

 

 

2.5.- 16.5.2019

odborná praxe třídy HT2.A, SČ2.A

20.5.- 31.5.2019

odborná praxe třídy HT3.A, PS2.A, PS3.A

27.5.2019

termín uzavření klasifikace ve třídách 3. ročníku všech učebních oborů + KČ1Z

30.5.2019

pedagogická rada – závěrečná klasifikační porada tříd

3. ročníku všech učebních oborů + KČ1Z

30.5.2019

termín uzavření klasifikace ve třídě CR2.A

31.5. – 27.6.2019

odborná praxe třídy CR2.A

3.6.2019

písemná část závěrečných zkoušek tříd 3. ročníku všech učebních oborů + KČ1Z

 

 

 

4.6.-10.6.2019

praktická část závěrečných zkoušek tříd KA3.A

11.6.-16.6.2019

studijní volno tříd KA3.A

17.6.2019

ústní část závěrečných zkoušek tříd KA3.A

 

 

4.6.-11.6.2019

praktická část závěrečných zkoušek třídy T3.A

12.6.-17.6.2019

studijní volno třídy T3.A

18.6.2019

ústní část závěrečných zkoušek třídy T3.A

 

 

4.6.-12.6.2019

praktická část závěrečných zkoušek třídy KČ3.A

13.6.-18.6.2019

studijní volno třídy KČ3.A

19.6.2019

ústní část závěrečných zkoušek třídy KČ3.A

 

 

4.6.-13.6.2019

praktická část závěrečných zkoušek tříd KČ3.B, KČ1.Z

14.6.-19.6.2019

studijní volno třídy KČ3.B, KČ1.Z

20.6.2019

ústní část závěrečných zkoušek tříd KČ3.B, KČ1.Z

 

 

4.6. - 7.6.2019

praktická část závěrečných zkoušek tříd A3.A, P3.A

10.6.-13.6.2019

studijní volno tříd A3.A, P3.A

14.6.2019

ústní část závěrečných zkoušek tříd A3.A, P3.A

 

 

 

13.6.2019

termín uzavření klasifikace ve třídách HT1.A, SČ2.A, KO3.A, PO4, VK4

18.6.2019

ročníková zkouška HT2.A

14.6.-27.6.2019

odborná praxe třídy HT1.A, KO3.A, PO4, VK4

20.6.2019

termín uzavření klasifikace ve třídě SČ3.A

21.6.-27.6.2019

odborná praxe třídy SČ3.A

21.6.2019

termín uzavření klasifikace ve třídách 1. a 2. ročníku všech učebních oborů + ve třídách PS1.A, PS2.A, PS3.A, HT2.A, HT3.A, KO1.A, KO1.Z, KO2.A, SČ1.A, CR1.A, CR3.A, PO2.D, (do 12.00 hod.)

25.6.2019

pedagogická rada – závěrečná klasifikační porada tříd 1. a 2. ročníku všech učebních oborů + PS1.A, PS2.A, PS3.A,HT1.A, HT2.A, HT3.A, KO1.A, KO1.Z, KO2.A, KO3.A, SČ1.A,SČ2.A,SČ3.A, CR1.A,CR2.A, CR3.A, PO4, VK4, PO2.D (12.00 hod.)

28.6.2019

vydávání vysvědčení žákům ve třídách 1. a 2. ročníku všech učebních oborů + ve třídách PS1.A, PS2.A, PS3.A, HT1.A, HT2.A, HT3.A, KO1.A, KO1.Z,  KO2.A, KO3.A, SČ1.A, SČ2.A, SČ3.A, CR1.A, CR2.A,CR3.A, PO4, VK4, PO2.D

29.6.-1.9.2019

hlavní prázdniny

26.8.- 6.9.2019

odborná praxe třídy KO3.A ( 2019/2020 KO4.A)