Obsah

Organizace školního roku 2019/2020

26.8.- 6.9.2019

odborná praxe třídy KO4.A

2.9.2019 - 31.1.2020

doba trvání 1. pololetí školního roku 2019/2020

2.9.- 6.9.2019

písemné zkoušky společné části MZ – opravný a náhradní termín

3.9.- 16.9.2019

odborná praxe tříd HT3.A,SČ3.A, HT4.A

9.9.2019

3. profilová zkouška MZ třídy  HT4.A, HT4.B (soubor odborných předmětů – praktická část) – náhradní termín

9.9.2019

ústní zkoušky společné a profilové části MZ třídy PO3.D, PO5, PS4.A – náhradní a opravný termín

11.9.2019

ústní zkoušky společné a profilové části MZ třídy KO4.A, CR4.A – náhradní a opravný termín

12.9.2019

3. profilová zkouška MZ tříd HT4.A, HT4.B (soubor odborných předmětů – obhajoba maturitní práce) – opravný a náhradní termín

12.9.2019

ústní zkoušky společné a profilové části MZ třídy HT4.A, HT4.B– náhradní a opravný termín

16.9.2019

ZZ v náhradním termínu, opravné ZZ třídy A3.A, KČ3.A, KČ3.B, KČ1.Z, P3.A, KA3.A  – písemné (8.00)

17.9.2019

ZZ v náhradním termínu, opravné ZZ třídy A3.A,P3.A  - praktické

17.9.- 19.9.2019

ZZ v náhradním termínu, opravné ZZ třídy KČ3.A, KČ3.B, KČ1.Z, KA3.A - praktické

19.9.2019

ZZ v náhradním termínu, opravné ZZ třídy A3.A - ústní

20.9.2019

ZZ v náhradním termínu, opravné ZZ třídy KČ3.A, KČ3.B, KČ1.Z, P3.A, KA3.A - ústní

9.10.2019

Den otevřených dveří – Miroslav (9.00 – 14.00 hod.)

28.10.2019

Den vzniku samostatného československého státu

29.10.- 30.10.2019

podzimní prázdniny

1.11.2019

prezentace  oborů SŠ – SOŠ a SOU Dvořákova, Znojmo (8.00 – 17.00)

5.11.2019

pedagogická rada – čtvrtletní hodnocení (13.00 hod.)

5.11.2019

třídní schůzky – 2. – 4. ročník (15.00 hod.)

7.11.2019

třídní schůzky – 1. ročník (15.00 hod.)

14.11.2019

Řemeslo má budoucnost (8.00 – 13.00 hod.)

29.11. 2019

termín odevzdání přihlášek k MZ ŘŠ (jaro 2020)

5.12. 2019

Vánoční výstava (8.00 – 16.00 hod.)

2.12.-13.12. 2019

odborná praxe třídy SČ4.A

16.12. - 20.12.2019

odborná praxe třídy SČ2.A

23.12.2019 -3.1.2020

vánoční prázdniny (vyučování začíná v PO 6.1.2020 – sudý týden)

9.1.2020

Den otevřených dveří (14.00 – 17.00 hod.)

24.1.2020

termín uzavření klasifikace ve třídách všech tříd SOU, SOŠ a SAUO (do 14.00 hod.)

28.1.2020

pedagogická rada – pololetní klasifikační porada všech tříd SOU, SOŠ a SAUO (14.00 hod.)

30.1.2020

vydávání vysvědčení žákům tříd všech učebních oborů lichého týdne a ostatním žákům oborů SOŠ a SAUO

1.2.-30.6.2020

doba trvání 2. pololetí školního roku 2019/2020

31.1.2020

pololetní prázdniny

3.2.2020

vydávání vysvědčení žákům tříd všech učebních oborů sudého týdne + POD, KČZ, KOZ

5.2.2020

přijímací zkoušky nanečisto – 1. termín (13.00 hod.)

17.2.-23.2.2020

jarní prázdniny

14.2.2020

odevzdání témat k MZ řediteli školy

28.2.2020

termín odevzdání přihlášek ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení pro ŠR 2020/2021

31.3. 2020

termín odevzdání seznamů lit. děl k MZ ŘŠ (jaro 2020)

31.3. 2020

pedagogická rada – třičtvrtletní hodnocení (12.00 hod.)

31.3. 2020

třídní schůzky – 2. – 4. ročník (15.00 hod.)

2.4. 2020

třídní schůzky – 1. ročník (15.00 hod.)

9.4.-13.4.2020

velikonoční prázdniny

15.4. – 16.4. 2020

písemná zkouška společné části MZ – písemná práce JČ, CJ (CR4.A, HT4.A, KO4.A, KO2.Z, PS4.A, PO5, PO3.D, SČ4.A, VK5)

duben 2020

Jednotná přijímací zkouška ( JČ, M) – 1. řádný termín

duben  2020

Jednotná přijímací zkouška ( JČ, M) – 2. řádný termín

20.4.2020

3. profilová zkouška MZ třídy KO4.A, KO2.Z (soubor odborných předmětů) – písemná zkouška

21.4.2020

1. profilová zkouška MZ tříd CR4.A, HT4.A (JN, JA, JF) – písemná zkouška

22.4.2020

2. profilová zkouška MZ třídy PO5, PO3.D, VK5 (soubor odborných předmětů) – praktická zkouška

23.4.2020

3. profilová zkouška MZ třídy PS4.A (soubor odborných předmětů) – praktická zkouška

23.4.2020

termín uzavření klasifikace v MZ třídách CR4.A, HT4.A, KO4.A, KO2.Z, PS4.A, PO5, PO3.D, SČ4.A, VK5 (do 12.00 hod.)

28.4.2020

pedagogická rada – závěrečná klasifikační porada MZ tříd CR4.A, HT4.A, KO4.A, KO2.Z, PS4.A, PO5, PO3.D, SČ4.A, VK5 (14.00 hod.)

30.4.2020

volno k přípravě na vykonání MZ – CR4.A, HT4.A, KO4.A, KO2.Z, PS4.A, PO5, PO3.D, SČ4.A, VK5

1.5.2020

Svátek práce

4.5.2020

písemné zkoušky společné části MZ – DT M; DT JA (CR4.A, HT4.A, KO4.A, KO2.Z, PS4.A, PO5, PO3.D, SČ4.A, VK5)

5.5.2020

písemné zkoušky společné části MZ – DT JČ, JN, JF (CR4.A, HT4.A, KO4.A, KO2.Z, PS4.A, PO5, PO3.D, SČ4.A, VK5)

8.5.2020

Státní svátek – Den vítězství

11.5.- 12.5.2020

3. profilová zkouška MZ třídy KO4.A, KO2.Z (soubor odborných předmětů) – praktická část

13.5. – 15.5.2020

3. profilová zkouška MZ třídy SČ4.A (soubor odborných předmětů) – praktická část

 

 

11.5.- 15.5. 2020  

studijní volno třídy PO3.D

18.5. 2020   

MZ třídy PO3.D – ústní zkoušky společné a profilové části

 

 

12.5. - 18.5.2020

studijní volno třídy PO5

19.5.2020  

MZ třídy PO5 – ústní zkoušky společné a profilové části

 

 

13.5. – 19.5.2020

studijní volno třídy PS4.A

20.5. – 21.5.2020

MZ třídy PS4.A – ústní zkoušky společné a profilové části

 

 

15.5. – 21.5.2020

studijní volno třídy VK5

22.5.2020

MZ třídy VK5 – ústní zkoušky společné a profilové části

 

 

 

Květen 2020

Jednotná přijímací zkouška ( JČ, M) – 1. náhradní termín

Květen 2020

Jednotná přijímací zkouška ( JČ, M) – 2. náhradní termín

 

 

15.5.- 21.5.2020

studijní volno třídy KO4.A, KO2.Z

22.5.2020  

MZ třídy KO4.A, KO2.Z – ústní zkoušky společné a profilové části

 

 

 

18.5.- 22.5. 2020 

studijní volno třídy CR4.A

25.5.- 27.5.2020

MZ třídy CR4.A – ústní zkoušky společné a profilové části

 

 

 

20.5.- 26.5.2020

studijní volno třídy HT4.A

27.5.2020

3. profilová zkouška MZ třídy HT4.A (soubor odborných předmětů) – obhajoba maturitní práce

28.5.- 29.5.2020

MZ třídy HT4.A – ústní zkoušky společné a profilové části

 

 

25.5.- 29.5. 2020

studijní volno třídy SČ4.A

1.6.- 2.6. 2020   

MZ třídy SČ4.A – ústní zkoušky společné a profilové části

 

 

 

18.5.- 29.5.2020

odborná praxe tříd HT2.A, PS2.A, PS3.A

26.5.2020

termín uzavření klasifikace ve třídách 3. ročníku všech učebních oborů + KČ1Z, CR2.A

28.5.2020

pedagogická rada – závěrečná klasifikační porada tříd

3. ročníku všech učebních oborů + KČ1Z

29.5. – 25.6.2020

odborná praxe třídy CR2.A

1.6.2020

písemná část závěrečných zkoušek tříd 3. ročníku všech učebních oborů + KČ1Z

 

 

 

2.6.-8.6.2020

praktická část závěrečných zkoušek tříd A3.A

9.6.-12.6.2020

studijní volno tříd A3.A

15.6.2020

ústní část závěrečných zkoušek tříd A3.A

 

 

2.6. - 9.6.2020

praktická část závěrečných zkoušek třídy T3.A

10.6.-15.6.2020

studijní volno třídy T3.A

16.6.2020

ústní část závěrečných zkoušek třídy T3.A

 

 

2.6.-10.6.2020

praktická část závěrečných zkoušek třídy KČ3.A

11.6.-16.6.2020

studijní volno třídy KČ3.A

17.6.2020

ústní část závěrečných zkoušek třídy KČ3.A

 

 

2.6.-11.6.2020

praktická část závěrečných zkoušek tříd KČ3.B, KČ1.Z

12.6.- 17.6.2020

studijní volno třídy KČ3.B, KČ1.Z

18.6.2020

ústní část závěrečných zkoušek tříd KČ3.B, KČ1.Z

 

 

 

10.6.2020

termín uzavření klasifikace ve třídách

HT1.A,SČ2.A,KO3.A, PO4, VK4

18.6.2020

ročníková zkouška HT2.A

12.6.- 25.6.2020

odborná praxe třídy HT1.A,SČ2.A,KO3.A, PO4, VK4

17.6.2020

termín uzavření klasifikace ve třídě SČ3.A

19.6.- 25.6.2020

odborná praxe třídy SČ3.A

18.6.2020

termín uzavření klasifikace ve třídách 1. a 2. ročníku SOU + PS1.A, PS2.A, PS3.A, HT2.A, HT3.A, KO1.A, KO1.Z, KO2.A, SČ1.A, CR1.A, CR3.A, PO1.D (do 12.00 hod. )

23.6.2020

pedagogická rada – závěrečná klasifikační porada tříd      1. a 2. ročníku SOU + PS1.A, PS2.A, PS3.A, HT1.A, HT2.A, HT3.A, KO1.A, KO1.Z,  KO2.A, KO3.A, SČ1.A, SČ2.A, SČ3.A, CR1.A, CR2.A,CR3.A, PO4, VK4, PO1.D (12.00 hod.)

26.6.2020

vydávání vysvědčení žákům ve třídách 1. a 2. ročníku SOU + PS1.A, PS2.A, PS3.A, HT1.A, HT2.A, HT3.A, KO1.A, KO1.Z,  KO2.A, KO3.A, SČ1.A, SČ2.A, SČ3.A, CR1.A, CR2.A,CR3.A, PO4, VK4, PO1.D

11.6. – 25.6.2020

termín odevzdání přihlášek k MZ ŘŠ (podzim 2020)

26.6.2019

termín odevzdání seznamů lit. děl k MZ ŘŠ(podzim 2020)

1.7.-31.8.2020

hlavní prázdniny

25.8.- 7.9.2020

odborná praxe třídy KO3.A ( 2020/2021 KO4.A)