Obsah

Organizace školního roku 2020/2021

18.8. – 13.9.2020

odborná praxe třídy CR3.A – náhrada z 2019/2020

25.8. – 7.9.2020

odborná praxe třídy KO4.A

25.8. – 31.8.2020

odborná praxe třídy SČ2.A – náhrada z 2019/2020

25.8.- 31.8.2020

opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu

1.9.2020 - 28.1.2021

doba trvání 1. pololetí školního roku 2020/2021

1.9.- 3.9.2020

písemné zkoušky společné části MZ – opravný a náhradní termín

31.8. – 11.9.2020

odborná praxe třídy VK5 – náhrada z 2019/2020

2.9.– 8.9.2020

odborná praxe třídy SČ4.A – náhrada z 2019/2020

2.9 – 15.9.2020

odborná praxe třídy HT2.A, PS3.A – náhrada z 2019/2020

2.9.– 15.9.2020

odborná praxe třídy HT3.A SČ3.A

4.9.2020

2. profilová zkouška MZ třídy  PO5 (soubor odborných předmětů – praktická část) – náhradní termín

4.9.2020

3. profilová zkouška MZ třídy  PS4.A  (soubor odborných předmětů – praktická část) – náhradní termín

4.9.2020

1. profilová zkouška MZ třídy CR4.A (německý jazyk- písemná část) – náhradní termín

7.9.2020

3. profilová zkouška MZ třídy HT4.A (soubor odborných předmětů – praktická zkouška) – opravný termín

8.9.2020

ústní zkoušky společné a profilové části MZ třídy PO5,VK5 – náhradní a opravný termín

9.9.2020

ústní zkoušky společné a profilové části MZ třídy KO4.A– náhradní a opravný termín

10.9.2020

ústní zkoušky společné a profilové části MZ třídy PS4.A– náhradní a opravný termín

14.9.2020

3. profilová zkouška MZ třídy HT4.A (soubor odborných předmětů – obhajoba MP) – opravný termín

14.9.2020

ústní zkoušky společné a profilové části MZ třídy HT4.A, HT4.B – náhradní a opravný termín

15.9.2020

ústní zkoušky společné a profilové části MZ třídy SČ4.A– náhradní a opravný termín

21.9.2020

ZZ v náhradním termínu, opravné ZZ třídy A3.A,T3.A KČ3.A, KČ3.B, KČ1.Z – písemné (8.00)

22.9.- 24.9.2020

ZZ v náhradním termínu, opravné ZZ třídy T3.A, KČ3.A, KČ3.B, KČ1.Z   - praktické ZZ

25.9.2020

ZZ v náhradním termínu, opravné ZZ třídy A3.A, KČ3.A, KČ3.B, KČ1.Z  - ústní ZZ

28.9.2020

Den české státnosti (pondělí)

14.10.2020

Den otevřených dveří – Miroslav (9.00 – 14.00 hod.)

22.10.2020

Carraro Barista Přímka Cup 2020 (9.30 – 16.00)

28.10.2020

Den vzniku samostatného československého státu (středa)

29.10.- 30.10.2020

podzimní prázdniny

6.11.2020

prezentace  oborů SŠ – SOŠ a SOU Dvořákova, Znojmo (8.00 – 17.00)

3.11.2020

pedagogická rada – čtvrtletní hodnocení (13.00 hod.)

3.11.2020

třídní schůzky – 2. – 4. ročník (15.00 hod.)-online

5.11.2020

třídní schůzky – 1. ročník (15.00 hod.)-online

17.11.2020

Den boje za svobodu a demokracii (úterý)

19.11.2020

Řemeslo má budoucnost (8.00 – 13.00 hod.)

27.11.2020

termín odevzdání přihlášek k MZ ŘŠ (jaro 2021)

10.12. 2020

Vánoční výstava (8.00 – 16.00 hod.)

7.12. – 18.12. 2020

odborná praxe třídy SČ4.A

16.12. – 22.12.2020

odborná praxe třídy SČ2.A

9.11. – 2.12. 2020

termín podání přihlášky žáků k MZ (jaro 2021)

23.12.2020 –3.1.2021

vánoční prázdniny (vyučování začíná v PO 4.1.2021 –lichý týden)

13.1.2021

Den otevřených dveří (14.00 – 17.00 hod.)- online

21.1.2021

termín uzavření klasifikace ve třídách všech tříd SOU, SOŠ a SAUO (do 14.00 hod.)

26.1.2021

pedagogická rada – pololetní klasifikační porada všech tříd SOU, SOŠ a SAUO (14.00 hod.)

28.1.2021

vydávání vysvědčení žákům tříd všech učebních oborů sudého týdne a ostatním žákům oborů SOŠ a SAUO

1.2.- 30.6.2021

doba trvání 2. pololetí školního roku 2020/2021

29.1.2021

pololetní prázdniny

1.2.2021

vydávání vysvědčení žákům tříd všech učebních oborů lichého týdne + POD, KČZ, KOZ

10.2.2021

přijímací zkoušky nanečisto – 1. termín (13.00 hod.)

22.2.- 28.2.2021

jarní prázdniny

1.3.2021

termín odevzdání přihlášek ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení pro ŠR 2021/2022

30.3.2021

pedagogická rada – třičtvrtletní hodnocení (13.00 hod.)

6.4.2021

třídní schůzky – 2. – 4. ročník (15.00 - 17.00 hod.)- online

7.4.2021

třídní schůzky – 1. ročník (15.00 - 17.00 hod.) - online

8.4.2021

individuální konzultace s pedagogy (15.00 - 17.00 hod.) -online

9.4.2021

individuální konzultace s pedagogy (14.00 - 16.00 hod.) -online

19.4.2021

písemná zkouška MZ – písemná práce JČ/SČ4.A opr.termín

30.4.2021

termín odevzdání seznamů lit. děl k MZ ŘŠ (jaro 2021)

30.4.2021

informace ŘŠ o konání dobrovolné ústní MZ(JČ,CJ)

1.4. – 5.4.2021

velikonoční prázdniny

3.5.2021

Jednotná přijímací zkouška ( JČ, M) – 1. řádný termín

4.5.2021

Jednotná přijímací zkouška ( JČ, M) – 2. řádný termín

5.5.2021

3. profilová zkouška MZ třídy VK5 (soubor odborných předmětů) – praktická zkouška

5.5.2021

2. profilová zkouška MZ třídy PO5 (soubor odborných předmětů) – praktická zkouška

7.5.2021

3. profilová zkouška MZ třídy KO4.A, KO2.Z (soubor odborných předmětů) – písemná zkouška

11.5.2021

3. profilová zkouška MZ třídy CR4.A (soubor odborných předmětů) – praktická zkouška

12.5. – 14.5.2021

3. profilová zkouška MZ třídy SČ4.A, SČ2.Z (soubor odborných předmětů) – praktická zkouška

14.5.2021

3. profilová zkouška MZ třídy PS4.A (soubor odborných předmětů) – praktická zkouška

17.5. – 20.5.2021

3. profilová zkouška MZ třídy KO4.A, KO2.Z (soubor odborných předmětů) – praktická zkouška

24.5.2021

didaktický test MZ – M, JA

25.5.2021

didaktický test MZ – JČ

26.5.2021

didaktický test MZ – JN

17.5.2021

termín uzavření klasifikace v MZ třídách CR4.A, HT4.A, KO4.A, KO2.Z, PS4.A, SČ4.A, SČ2.Z,  PO5, VK5 (do 12.00 hod.)

17.5. – 28.5.2021

odborná praxe tříd PS2.A, PS3.A, SČ2.A

19.5.2021

pedagogická rada – závěrečná klasifikační porada MZ tříd CR4.A, HT4.A, KO4.A, KO2.Z, PS4.A, SČ4.A, SČ2.Z,  PO5, VK5 (14.00 hod.)

25.5.2021

termín uzavření klasifikace ve třídách 3. ročníku všech učebních oborů + KČ1Z, KA1.Z, TR1.Z + CR2.A

27.5.2021

pedagogická rada – závěrečná klasifikační porada tříd

3. ročníku všech učebních oborů + KČ1Z,KA1.Z,TR1.Z + CR2.A

27.5.- 2. 6.2021

volno k přípravě na vykonání MZ – CR4.A, HT4.A, KO4.A, KO2.Z, PS4.A, SČ4.A, SČ2.Z,  PO5, VK5

1.6.-4.6.2021

praktická část závěrečných zkoušek tříd A3.A

8.6.-11.6.2021

studijní volno tříd A3.A

14.6.2021

ústní část závěrečných zkoušek tříd A3.A

1.6.-8.6.2021

praktická část závěrečných zkoušek třídy T3.A, T1.Z

10.6.-15.6.2021

studijní volno třídy T3.A

16.6.2021

ústní část závěrečných zkoušek třídy T3.A

1.6.-11.6.2021

praktická část závěrečných zkoušek třídy KČ3.A

14.6.-17.6.2021

studijní volno třídy KČ3.A

18.6.2021

ústní část závěrečných zkoušek třídy KČ3.A

1.6.-14.6.2021

praktická část závěrečných zkoušek tříd KČ3.B, KČ1.Z

15.6.- 18.6.2021

studijní volno třídy KČ3.B, KČ1.Z

21.6.2021

ústní část závěrečných zkoušek tříd KČ3.B, KČ1.Z

1.6.-8.6.2021

praktická část závěrečných zkoušek tříd P1.Z

9.6.-14.6.2021

studijní volno tříd P1.Z

15.6.2021

ústní část závěrečných zkoušek tříd P1.Z

1.6.-10.6.2021

praktická část závěrečných zkoušek tříd KA3.A, KA1.Z

11.6.-16.6.2021

studijní volno tříd KA3.A, KA1.Z

17.6.2021

ústní část závěrečných zkoušek tříd KA3.A, KA1.Z

1.6. – 29.6.2021

odborná praxe třídy CR2.A

2.6. – 15.6.2021

odborná praxe třídy HT2.A

2.6. 2021

Jednotná přijímací zkouška ( JČ, M) – 1. náhradní termín

3.6. 2021

Jednotná přijímací zkouška ( JČ, M) – 2. náhradní termín

3.6. – 4.6.2021  

MZ třídy VK5 – ústní zkoušky profilové části

3.6. – 4.6.2021  

MZ třídy PO5 – ústní zkoušky profilové části

9.6. – 11.6.2021  

MZ třídy CR4.A – ústní zkoušky profilové části

31.5.–9.6.2021

teoretická výuka KA2.A (místo OV)

9.6.2021

termín uzavření klasifikace z teorie ve třídě KA2.A

10. 6.-29. 6. 2021

odborný výcvik KA2.A (za distanční výuku)

18.6.2021

ročníková zkouška HT2.A

14.6.2021

termín uzavření klasifikace ve třídách HT1.A, KO3.A, PO4

14.6. – 17.6.2021  

MZ třídy PS4.A – ústní zkoušky profilové části

16.6. – 29.6.2021

odborná praxe třídy HT1.A, KO3.A, PO4

21.6.2021

termín uzavření klasifikace ve třídách 1. a 2. ročníku SOU + KA2.A-OV + PS1.A, PS2.A, PS3.A, HT2.A, HT3.A, KO1.A, KO1.Z, KO2.A, SČ1.A, SČ3.A CR1.A, CR3.A, PO1.D (do 12.00 hod.)

21.6.2021

3. profilová zkouška MZ třídy HT4.A (soubor odborných předmětů) – obhajoba maturitní práce

21.6. – 23.6.2021  

MZ třídy HT4.A – ústní zkoušky profilové části

21.6. – 25.6.2021

odborná praxe třídy HT3.A – náhrada z 2019/2020

23.6. – 29.6.2021

odborná praxe třídy SČ3.A

24.6.2021

pedagogická rada – závěrečná klasifikační porada tříd      1. a 2. ročníku SOU a 1.- 3. ročníku SOŠ  (12.00 hod.)

24.6. – 25.6.2021

MZ třídy SČ4.A, SČ2.Z – ústní zkoušky profilové části

28.6. – 30.6.2021

MZ třídy KO4.A, KO2.Z – ústní zkoušky profilové části

30.6.2021

vydávání vysvědčení žákům ve třídách 1. a 2. ročníku SOU a 1.- 3. ročníku SOŠ

23.7.2021

termín odevzdání přihlášek k MZ ŘŠ (podzim 2021)

23.7.2021

termín odevzdání seznamů lit. děl k MZ ŘŠ (podzim 2021)

1.7.-31.8.2021

hlavní prázdniny

7.7. –9.7.2021

mimořádný termín - didaktické testy MZ - JČ, CJ, M 

25.8. – 7.9.2021

odborná praxe třídy KO3.A ( 2021/2022 KO4.A)