Obsah

Praxe – Hotelnictví a turismus

Cílem předmětu je prohloubení, doplnění vědomostí a dovedností žáků získaných v odborných předmětech. Praxe poskytuje především praktický výcvik v těchto oblastech:

 • v zařízeních cestovního ruchu (památkové objekty, informační centrum),
 • v turistických službách (administrativa, evidence, ubytovací úsek),
 • v hotelových a restauračních službách,
 • v lázeňských zařízeních.

 

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Odborná praxe

1 týden

3 týdny

2 týdny

2 týdny

Učební praxe

-

-

7 vyuč. hod.

3 vyuč. hod.

 

Organizace praxe:

1. ročník – odborná praxe

 • 5 dní v posledním týdnu školního roku

2. ročník – odborná praxe

 • 2 týdny v průběhu 2. pololetí školního roku (Luhačovice)
 • 1 týden v období hlavních prázdnin

3. ročník – odborná praxe

 • 1 týden v průběhu školního roku (školní bar)
 • 1 týden v období hlavních prázdnin

3. ročník – učební praxe

 • 2 dny v týdnu v průběhu celého školního roku (1x za 14 dní)

4. ročník – odborná praxe

 • 2 týdny v průběhu 1. pololetí školního roku (Luhačovice)

4. ročník – učební praxe

 • 1 den v týdnu v průběhu celého školního roku (1x za 14 dní)