Obsah

Praxe – Cestovní ruch

Cílem praktického vyučování je prohloubení, doplnění vědomostí a dovedností žáků získaných v odborných předmětech. Praxe poskytuje především praktický výcvik v těchto oblastech:

  • v cestovních kancelářích, cestovních agenturách nebo turistických informačních centrech
  • v hotelových komplexech
  • ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu

 

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Odborná praxe

-

2 týdny

2 týdny

-

Služby cest. ruchu

-

-

6 vyuč. hod.

4 vyuč. hod.

 

Organizace praxe:

2. ročník – odborná praxe

  • 2 týdny v 2. pololetí školního roku

3. ročník – odborná praxe

  • 2 týdny v období hlavních prázdnin (první týden v červenci a poslední týden v srpnu)

3. ročník –služby cestovního ruchu

  • 4 týdny ve 2. pololetí školního roku (červen)

4. ročník – služby cestovního ruchu

  • 2 týdny v průběhu 1. pololetí školního roku (první dva týdny v září)