Obsah

Maturitní zkoušky – Školní rok 2019/2020

více info na MOODLE

Přihlášky k MZ podzim 2020

Termín podání přihlášek k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období 2020 je stanoven takto:

20.7. – 24.7.2020  (8.00 – 9.00) se žáci osobně dostaví do kanceláře školy k podání přihlášky.

Žáci, kteří budou konat ústní MZ z JČ, odevzdají i nový seznam literárních děl.

 

Maturity

Obecné

Harmonogram MZ - jaro 2020

Časový rozvrh ústních MZ

CR4.A

HT4.A

KO4.A, KO2Z

PO3.D

PO5, VK5

PS4.A

SČ4.A

Časový rozvrh praktické maturitní zkoušky

HT4.A

KO2Z

KO4.A

SČ4A

Stránka

  • 1