Obsah

Maturitní zkoušky – Školní rok 2018/2019

Maturity

Časový rozvrh ústních maturitních zkoušek společné a profilové části MZ

Harmonogram MZ - jaro 2019

Struktura maturitní zkoušky dle oborů

KO

HT

PS

POD dálkové

PO denní

Otázky a okruhy – 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus

1. profilová zkouška JN

1. profilová zkouška JF

1. profilová zkouška JA

společná část JN

společná část JF

společná část JA

3. profilová zkouška

2. profilová zkouška

Otázky a okruhy – 69-41-L/01 Kosmetička

společná část JF

společná část JA

3. profilová zkouška

2. profilová zkouška

1. profilová zkouška

společná část JN

Stránka