Obsah

PŘEHLED METODIKŮ,  KOORDINÁTORŮ  A SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

OBLAST  PREVENCE

Název oblasti

Koordinátor/metodik

Školní metodik prevence + záškoláctví (ŠMP)

Pláňková Lucie, Mgr.

Výchovný poradce (VP)

Karpíšková Ludmila, Mgr.

Školní vzdělávací programy (ŠVP)

Pláňková Lucie, Mgr.

Environmentální výchova (EVVO)

Šablaturová Ilona, Mgr.

Informační  technologie (ICT)

Řeřuchová Markéta, Ing.

Mimořádné události (MU)

Kubíček Libor, Mgr.

Sociálně znevýhodnění žáci (SZŽ)

Kamarádová Jana, Mgr.

Nadaní žáci  (NŽ)

Kamarádová Jana, Mgr.

Žáci s poruchami učení (SPU)

Kamarádová Jana, Mgr.

Žáci se zdravotním handicapem (ŽZH)

Kamarádová Jana, Mgr.

Školní parlament (ŠP)

Pešková Veronika, Mgr.

 

 

GRAMOTNOSTI , VÝCHOVY

Název oblasti

Koordinátor

Čtenářská gramotnost

Karpíšková Ludmila, Mgr.

Cizojazyčná gramotnost

Nedvědová Veronika, Mgr.

Společenskovědní gramotnost

Nedvědová Veronika, Mgr.

Sociální gramotnost (etická výchova)

Nedvědová Veronika, Mgr  

Matematická gramotnost

Súkupová Zdeňka, Ing.

Finanční gramotnost

Kamarádová Jana, Ing.

Přírodovědná gramotnost

Súkupová Zdeňka, Ing.

Informační gramotnost

Řeřuchová Markéta, Ing.

 

 

SPRÁVCI   A   POVĚŘENÉ OSOBY

Název oblasti

Správce

Správce počítačové sítě (SPS)

Řeřuchová Markéta, Ing.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Brzkovský Milan, Ing.

Požární ochrana (PO)

Brzkovský Milan, Ing.

Školní knihovna

Dohnálková Michaela, Mgr.

Školní bar

Čapounová Petra

Školní bufet

Zemánková Eva

Středoškolská odborná činnost

Nedvědová Veronika, Mgr.

 

PŘEHLED VEDOUCÍCH PŘEDMĚTOVÝCH A METODICKÝCH KOMISÍ

 

METODICKÉ KOMISE

Kód oboru a název MK– podle ŠVP

Vedoucí MK

23 – 68 – H/01 Automechanik

Doležal Karel, Ing.

33 – 56 – H/01 Truhlář     

Brzkovský Milan, Ing.

65 – 51 – H/01 Kuchař – číšník       

Matula František

66 – 51 – H/01 Prodavač

Pykalová Květoslava, Mgr.

69 – 51 – H/01 Kadeřník

Soukupová Alena

 

63 – 41 – M/01 Podnikání, obchod a služby

Bartesová Jana, Ing.

65 – 42 – M/01 Hotelnictví a turismus

Balíková Renata, Ing.

65 – 42 – M/02 Cestovní ruch

Pláňková Lucie, Mgr.

69 – 41 – L/01  Kosmetička

Mahr Veronika

75 – 41 – M/01 Sociální činnost

Sabová Marcela, Mgr.

 

64 – 41 – L/51 Podnikání – denní, dálkové

Višňanský Jiří, Ing.

64 – 41 – L/51 Vlasová kosmetika

Višňanský Jiří, Ing.

65 – 41 – L/51 Společné stravování

Matula František

 

 

PŘEDMĚTOVÉ KOMISE

Název PK

Vedoucí PK

Český jazyk a literatura

Karpíšková Ludmila, Mgr.

Cizí jazyky

Nedvědová Veronika, Mgr.

Přírodní vědy (M,F,Ch, Bi, Ek)

Súkupová Zdeňka, Ing.

Informatika

Řeřuchová Markéta, Ing.

Společenskovědní předměty

Nedvědová Veronika, Mgr.

Tělesná výchova

Kubíček Libor, Mgr.

 

Stránka

  • 1