Obsah

Příjímací řízení

 

 

 

 

Obecné

Informace o přijímacím řízení na stránkách MŠMT

Informace o přijímacím řízení na stránkách CERMAT

Informace pro rodiče přijatých žáků

 

Podmínky přijetí do zkráceného studia

Uchazeč předloží:

  • řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku
  • doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání (výuční list nebo maturitní vysvědčení)
  • závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem, popřípadě středního vzdělání s maturitní zkouškou, předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy

 

Přihlášky

Přihlášky lze odevzdat na sekretariátu školy ve 3. patře, dveře č. 302 (paní Milada Hotařová)
nebo na účtárně školy ve 3. patře, dveře č. 320 (paní Irena Bíbrová, slečna Blanka Houšťová)
 
pondělí-čtvrtek od 7.00 do 16.00 hod.
pátek od 7.00 do 15.00
 
Mimo tuto dobu je možnost přihlášky vhodit do schránky u hlavního vchodu školy. Informace na tel. 537 020 555 (paní Hotařová)
Vysvětlivky k přihláškám:

K přihlášce na denní studium je nutné mít vyplněno:

  • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na straně 1 (není potřeba k nástavbovému a dálkovému studiu)
  • Kulaté razítko a podpis ředitele základní školy na straně 2 nebo ověřená kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ (nebo z posledních dvou dokončených ročníků ZŠ).Při předání přihlášky je možné doložit originál vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ (nebo z posledních dvou dokončených ročníků ZŠ), v tomto případě není třeba ověřená kopie vysvědčení.
  • Vyplněnou přihlášku je nutno odevzdat na obě zvolené střední školy, na každou z nich po jednom vyhotovení.

K přihlášce na nástavbové a dálkové studium je nutné mít vyplněno:

  • Kulaté razítko a podpis ředitele střední školy na straně 2 nebo ověřená kopie vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku SŠ. Při předání přihlášky je možné doložit originál vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku SŠ, v tomto případě není třeba ověřená kopie vysvědčení.

V případě nepřijetí uchazeče nelze podat proti tomuto rozhodnutí odvolání. Lze si podat přihlášku do dalšího kola přijímacího řízení.

 

UCHAZEČI, KTEŘÍ NEJSOU ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY MUSÍ O ZÁPISOVÝ LÍSTEK POŽÁDAT NA PŘÍSLUŠNÉM KRAJSKÉM ÚŘADU DLE MÍSTA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ.

 

UCHAZEČI S ADRESOU TRVALÉHO BYDLIŠTĚ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI POSÍLAJÍ ŽÁDOST O ZÁPISOVÝ LÍSTEK DOPORUČENĚ NA ADRESU:

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO

odbor školství

Cejl 530/73, 601 82 BRNO

 

podrobné informace naleznete na:

http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/zapisove-listky   

Stránka

  • 1