Obsah

Přijímací řízení

 

 

 

 

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
pro obory SOU a ZKRÁCENÉ STUDIUM
 

termín odevzdání přihlášek: do 31. května 2019

výsledky 2. kola přijímacího řízení: 10. června 2019

 
VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020.

Zveřejněním seznamů se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená!

Zápisový lístek je nutno odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání – tedy nejpozději do 21. 6. 2019.

Dostavte se osobně ve dnech 10. 6. až 11. 6. 2019 v době od 8.00 do 15.30 hodin na sekretariát SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o., k převzetí rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vašeho dítěte.

Pokud bude žák přijat a má zájem o studium zvoleného oboru vzdělávání, vezměte s sebou ZÁPISOVÝ LÍSTEK.

Zápisový lístek je možno uplatnit pouze jednou, zrušen (vydán zpět) může být výhradně na základě přijetí na odvolání na jiné škole.
/viz §60g odst. 7 školského zákona a vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb./

Výsledky

Výsledky jednotlivých oborů 10.06.2019

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2019-2020

Kritéria přijímacího řízení SOS 2. kolo 17.05.2019

Kritéria přijímacího řízení SOU 2. kolo 09.05.2019

Kritéria přijímacího řízení ZS 2. kolo 09.05.2019

Stránka

  • 1