Obsah

Příjímací řízení

 

 

 

 

2. kolo přijímacího řízení

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019.
5. 6. 2018 – 6. 6. 2018 SI VYZVEDNĚTE OSOBNĚ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/ NEPŘIJETÍ (OD 8.00 DO 15.00 HODIN).
V PŘÍPADĚ KLADNÉHO VÝSLEDKU NEZAPOMEŇTE ODEVZDAT ZÁPISOVÝ LÍSTEK!

Stránka

  • 1