Obsah

Přijímací řízení

Nové informace k přijímacímu řízení pro všechny uchazeče

Informace, které jsme obdrželi z MŠMT (16.3.2021), týkají se:

 1. posunutí termínu pro vydání zápisového lístku na ZŠ:
  • z data 6. dubna 2021 na termín 30. dubna 2021

       2.  odevzdání zápisového lístku

 • zápisový lístek je nutno odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků

       3.  zveřejnění výsledků přijímacího řízení, resp. seznamu přijatých uchazečů:

 • v případě oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou, kde se nekonají JPZ

- 19. května 2021

 • v případě oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou, kde se konají JPZ - nejdříve 19. května nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků, tj. 21. května 2021.
 • v případě oborů středního vzdělání s výučním listem - 19. května 2021

   4.      posunutí termínů konání jednotných přijímacích zkoušek

Týká se pouze oborů, kde se JPZ konají: (69 – 41 – L/01) Kosmetička a (64 – 41 – L/51)

Podnikání – denní (nástavba)

 

Čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia:

 1. termín JPZ: pondělí 3. května 2021
 2. termín JPZ: úterý 4. května 2021

Náhradní termín JPZ:

 1. náhradní termín: středa 2. června 2021
 2. náhradní termín: čtvrtek 3. června 2021

 

5.   Pozvánku k JPZ (týká se pouze oborů Kosmetička a nástavbového studia Podnikání – denní) zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 19. dubna.

Pokud máte dotazy, kontaktujte mě, prosím.

Mgr. Libor Hanzal, ředitel

 

Informace ke konání/nekonání JPZ pro uchazeče o střední vzdělání s maturitní zkouškou

Ředitel školy v souladu s Opatřeními obecné povahy, které vydalo MŠMT s platností k 5. 1. 2021 dle výroku IV. a dle Kritérií přijímacího řízení na školní rok 2021/2022 pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou (denní i dálková formě)

rozhodl dne 5. 3. 2021 o konání/nekonání JPZ u těchto oborů takto:

 

Kód oboru

Obor vzdělání

Forma

vzdělávání

Koná JPZ

ano/ne

63-41-M/01

Ekonomika a podnikání (Podnikání, obchod a služby)

denní

ne

65-42-M/01 

Hotelnictví (Hotelnictví a turismus)

denní

ne

65-42-M/02 

Cestovní ruch

denní

ne

75-41-M/01

Sociální činnost

denní

ne

69-41-L/01

Kosmetické služby (Kosmetička)

denní

ano

64-41-L/51 

Podnikání (Vlasová kosmetika)

denní

ne

64-41-L/51 

Podnikání – denní

denní

ano

64-41-L/51 

Podnikání – dálkové

dálkové

ne

 

Důležité sdělení pro žáky, kteří budou JPZ konat:

 • Je zachován princip, že každý uchazeč má právo konat JPZ dvakrát (mimo obory vzdělání víceletých gymnázií), v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Pokud má uchazeč na přihlášce uvedenu školu, která JPZ nekoná (buď z důvodu konání pouze školní přijímací zkoušky nebo z důvodu nekonání přijímací zkoušky vůbec), koná uchazeč JPZ v obou termínech na té škole uvedené v přihlášce, která JPZ koná.
 • Informaci o místu a čase konání JPZ i školní přijímací zkoušky získá uchazeč z pozvánky zaslané ředitelem školy nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky.
 • U testů z jazyka českého se doba prodlužuje o 10 minut na 70 minut celkem a u testů z matematiky se doba prodlužuje o 15 minut na 85 minut celkem. Podoba samotných testů se nemění.

Mgr. Libor Hanzal, ředitel

 

 

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení můžete odevzdat do 1.3.2021 na sekretariátu školy.
Každý pracovní den od 7:00 – 14:30 hod.
V době jarních prázdnin (22. – 26.2.2021) od 8:00 – 16:00 hod.

Čeká vás letos Jednotná přijímací zkouška na střední školu?
Jste zklamaní, že si v letošním roce u nás nevyzkoušíte Jednotnou přijímací zkoušku nanečisto?
Nevadí!
Nabízíme vám možnost vyzkoušet si z pohodlí domova ZDARMA
Ilustrační testy pro jednotnou přijímací zkoušku 2021 (cermat.cz).

 

Na této stránce najdete testy k procvičování.

 

 

 

 

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
2. kolo přijímacího řízení proběhne na základě rozhodnutí ředitele školy, dle obsazenosti jednotlivých oborů.