Obsah

Přijímací řízení

 

 

 

 

První kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021

Termín odevzdání přihlášek je do 2. 3. 2020.

Přihlášky můžete osobně odevzdat v kanceláři školy:

pondělí – čtvrtek 7.00 – 15.30 hodin

pátek 7.00 – 14.30 hodin

v době jarních prázdnin 17. 2. – 21. 2. 2020

pondělí – pátek 8.00 – 12.00 hodin

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na vývěsce před budovou naší školy, zde na našich www stránkách a nebo se je dozvíte v kanceláři naší školy:

  • pro učební obory s výučním listem 22. 4. 2020
  • pro studijní obory s maturitní zkouškou 30. 4. 2020

Pokud bude uchazeč přijat ke studiu a bude mít o zvolený obor zájem, musí do 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků přijímacího řízení odevzdat vyplněný a podepsaný zápisový lístek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka

  • 1