Obsah

Přijímací řízení

 

 

 

 

První kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021

VÝSLEDKOVÉ LISTINY AKTUALIZOVÁNY O UCHAZEČE, KTEŘÍ KONALI JPZ V NÁHRADNÍM TERMÍNU.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

https://prijimacky.cermat.cz/

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 16. června 2020.

 

Náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky: 23. června 2020

 

Pokud zasíláte zápisový lístek poštou, prosíme společně s ním zaslat podepsané INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 

Nepřijatí uchazeči se v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, nemohou proti rozhodnutí o nepřijetí odvolat.

Standardní odvolání je nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Ředitel školy přijme bez integrace krajského úřadu uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků.

V případě, že uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů, může podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí Žádost o vydání nového rozhodnutí.

 

V případě nejasností či dotazů volejte:

602 541 973 -  Mgr. Libor Hanzal, ředitel školy;

732 287 828 - Zuzana Svobodová, referentka

Přijímací řízení pro školní rok 2020-2021

pro obory zakončené výučním listem (učební obory)

Dne 22. 4. 2020 zveřejní škola seznamy přijatých uchazečů na www stránkách a na vývěsce při vchodu do školy. Nepřijatí uchazeči nebudou na seznamech uvedeni, rozhodnutí si mohou vyzvednout osobně na sekretariátu školy do 28. 4. 2020, poté budou rozhodnutí o nepřijetí zaslána poštou.

Přijatí uchazeči, kteří nebudou konat jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) a mají zájem nastoupit od
1. 9. 2020 na naši školu na zvolený obor, mohou odevzdat zápisový lístek do 5 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení, tj. do 28. 4. 2020.

Pokud zasíláte zápisový lístek poštou, prosíme společně s ním zaslat podepsané INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 

 

 

 

 

 

 

Stránka

  • 1