Obsah

Učení se pro praxi

Typ: ostatní
Od školního roku 2020/2021 mají žáci oboru Sociální činnost možnost ve druhém ročníku vybrat si z nabídky volitelných předmětů nový předmět - Aktivizační činnosti.

Od školního roku 2020/2021 mají žáci oboru Sociální činnost možnost ve druhém ročníku vybrat si z nabídky volitelných předmětů nový předmět - Aktivizační činnosti.  Náplň tohoto předmětu je zaměřena na sociálně – výchovnou činnost, tzn., že v rámci kompetencí našich absolventů slouží k přípravě žáků na výchovnou nepedagogickou činnost. V praxi se konkrétně jedná o působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků u klientů, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti a zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti. Velice úzce dochází k propojení mezipředmětových vztahů s předměty pedagogika, psychologie a učební praxe.  

Výstupem v každém ročníku bude zpracované portfolio aktivizačních činností, které mohou žáci využít během své praxe v zařízeních sociálních služeb se seniory i ve zdravotnických zařízeních například při práci s dětmi.

Během distanční výuky tohoto předmětu i předmětu učební praxe žáci v žádném případě nezahálí. Na základě zadání vyučujících zpracovávají metodické listy, následně zhotovují finální výrobky, které po návratu žáků do škol vystavíme v respiriu naší školy. Nejedná se jen o výtvarné činnosti, ale i o tvorbu pomůcek k trénování paměti a pozornosti. Jedním ze zadaných témat byla práce s přírodním materiálem, s tématem podzim. A že tyto aktivity žáky baví, dokládají následující fotografie.

 

Mgr. Marcela Sabová, vedoucí oboru SČ


Vytvořeno: 23. 10. 2020
Poslední aktualizace: 23. 10. 2020 07:58
Autor: Správce Webu