Obsah

Znojmo poválečné, prvorepublikové

Typ: ostatní
Prohlídka města Znojma po architektonických památkách tohoto období

Ve dnech 24. 9. – 26. 9. 2018 se uskutečnil odborný projekt studentů třídy CR2.A ze SOU a SOŠ Přímětická, Znojmo. Tato akce byla uskutečněna v souvislosti s oslavami 100 letého výročí založení Československa, které jsou pořádány pod záštitou Jihomoravského muzea ve Znojmě. Zástupci Jihomoravského muzea připravili projekt, který má seznamovat zájemce a zejména mladé lidi s významnými historickými budovami, jež mají souvislost se vznikem První republiky, dále s meziválečným obdobím a v konečném důsledku  i  poválečnou dobu po 2. světové válce.

Tato akce probíhala tak, že se studenti cestovního ruchu se seznámili s architektonickými objekty a základními faktografickými informacemi o těchto budovách, aby mohli fundovaně provázet skupiny. V tomto konkrétním případě byli jejich klienty žáci základních škol – zejména 9. tříd, ale prohlídek se zúčastnili i studenti středních škol.

Zorganizovat tuto akci bylo velmi náročné, neboť existovalo několik stanovišť, kde byla vždy umístěna určitá skupina „průvodců z Přímky“, která reprodukovala daný výklad a posléze odvedla skupinu posluchačů na další stanoviště. Z hlediska odborné praxe měla tato akce pro studenty 2. ročníku  Cestovního ruchu velký přínos, neboť si prakticky vyzkoušeli činnosti z teoretických odborných předmětů Cestovní ruch a Průvodcovství.

Nezbývá než konstatovat, že se žáci druhého ročníku Cestovního ruchu této akce zhostili se ctí. I přesto, že za sebou mají teprve jeden rok studia, přistoupili k tomuto úkolu zodpovědně a reprezentovali dobře svoji školu nejen z hlediska odborného, ale i z hlediska společenského.

Velký dík za organizaci patří Jihomoravskému muzeu ve Znojmě; resp. jeho zaměstnancům, kteří tento velmi náročný projekt zorganizovali a zpracovali. A určitým způsobem dali příležitost studentům a učitelům splnit didaktické cíle vzdělávání v odborných předmětech.

Velkou zásluhu na zpracování tohoto projektu má především paní Mgr. Eliška Šťastná, které tímto všichni velmi děkujeme.

 

Za SOU a SOŠ, SČMSD, Znojmo, s. r. o.

Ing. Olga Kubová


Vytvořeno: 27. 9. 2018
Poslední aktualizace: 29. 9. 2018 11:13
Autor: Správce Webu