Obsah

Mladí zachránci

Typ: ostatní
Poskytnout první pomoc je povinností každého z nás. Poměr kardiopulmonální resuscitace u dospělého je 30:2.

Poskytnout první pomoc je povinností každého z nás. Poměr kardiopulmonální resuscitace u dospělého je 30:2. Kardiopulmonální resuscitaci u dětí zahajujeme pěti umělými vdechy. Popáleniny prvního stupně chladíme. To je jen střípek teoretických informací, které se žáci učí v rámci předmětu Zdravověda v tematickém celku První pomoc.

Aby žáci ukázali, jak umí nabyté znalosti a dovednosti uplatnit v praxi, uspořádaly pro ně odborné učitelky Mgr. Marcela Sabová a Mgr. Monika Outratová Čeloudová soutěž v poskytování první pomoci. Ta se uskutečnila v prostorách školy na přímětické ulici, ve středu 5. června. Soutěže se zúčastnili žáci třetího ročníku oboru Sociální činnosti a prvního ročníku oboru Kadeřník.

Soutěžící dvoučlenná družstva musela projít celkem osmi stanovišti, kde měla na modelových situacích simulovaných zranění prakticky poskytnout adekvátní první pomoc. Jednalo se například o ošetření tepenního krvácení, popáleniny druhého stupně či o záchranu dusícího se dítěte a muže s akutním infarktem myokardu, dále si žáci museli poradit s ošetřením raněného v bezvědomí se zástavou dechu i oběhu, nebo s fixací zlomeniny horní končetiny. Nechyběl ani odborný kvíz. Snahou organizátorek soutěže byla také aplikace nejnovějších poznatků v oblasti poskytování první pomoci, a proto vycházely při přípravě modelových situací z doporučení odborníků z praxe. Hodnotící komisí byli všeobecní i odborní učitelé.

Cílem soutěžního týmu bylo tedy zvládnout simulované situace na jednotlivých stanovištích, kde jim byla k dispozici lékárnička nebo musel tým improvizovat s tím, co bylo v dosahu. Na celkovém zabezpečení se podíleli také žákyně třetího ročníku oboru kosmetička, které zabezpečily maskování a plnily roli figurantů.

A jaké bylo celkové vyhodnocení? První tři místa obsadily žákyně z řad sociální činnosti: 1. místo: Andrea Rambousková a Petra Mercineri, 2. místo: Kristýna Kubrová a Zuzana Ibiši, 3. místo: Tereza Krátká a Sabina Matoušová. Hned za nimi v závěsu bylo družstvo kadeřníků ve složení Marek Koudelka a Adéla Kantová.

Z pohledu vyučujících se soutěž vydařila. Žáci postupovali při záchraně raněných dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jako vzpomínku na tuto soutěž si každý zúčastněný odnesl reflexní prvek ve formě přívěsku a výherci reflexní vesty.

Děkujeme všem za účast, fair play přístup a vítězům gratulujeme!

Mgr. Marcela Sabová               

  

 


Vytvořeno: 11. 6. 2019
Poslední aktualizace: 11. 6. 2019 10:47
Autor: Správce Webu