Obsah

Společné setkání u jednoho stolu na Přímce

Typ: ostatní
Pozvání ke společnému pracovnímu obědu přijaly 16.1.2018 firmy, které pomáhají naší škole realizovat odborný výcvik pro žáky oboru Truhlář. O menu a obsluhu hostů se postarali žáci oboru Hotelnictví a turismus.

Pozvání ke společnému pracovnímu obědu přijaly 16.1.2018 firmy, které pomáhají naší škole realizovat odborný výcvik pro žáky oboru Truhlář. O menu a obsluhu hostů se postarali žáci oboru Hotelnictví a turismus.  Kromě poděkování za kvalitní spolupráci, bez které bychom žákům nemohli nabídnout reálnou praxi, bylo na pořadu dne mnoho témat.  Ředitelé firem a instruktoři OV se ihned  zapojili do společné diskuse. Ocenili zejména možnost vyjádřit se k otázkám a problémům, které každodenně řeší. Vedení školy a vedoucí oboru Truhlář připravili materiály, které na pracovištích mohou využít pro svou pedagogickou činnost. Celé setkání se neslo v duchu vzájemné spolupráce, výměny zkušeností a názorů. Bylo nastíněno a probráno mnoho témat budoucí spolupráce, podařilo se tak navázat na to, co se osvědčilo. Všichni partneři si uvědomují jedinečnou možnost zapojit se do vzdělávacího procesu tak, aby si mohli zformovat budoucího zaměstnance dle svých požadavků. Škole se zase podařilo diskutovat se sociálními partnery a předat jim svůj pohled na to, jak by měla vypadat praktická výuka v podobě realizace ŠVP, přípravy tematických plánů, požadavků na hygienu či  BOZP.  Konkrétní moduly spolupráce směřují k jednomu společnému cíli – zajistiti kvalitní vzdělání pro žáky oboru Truhlář tak, aby jejich odborná příprava po stránce teoretické i praktické vyhověla požadavkům trhu práce.

Mgr. Dana Andelová


Vytvořeno: 17. 1. 2018
Poslední aktualizace: 17. 1. 2018 15:37
Autor: Správce Webu